Wednesday, 4 June 2008

Wat se die wereld?

Deur Peter Murray.

Ek dink die laaste tyd baie oor ons (die Boerevolk, of Afrikanervolk, of konserwatiewe blankes, of net wat julle dit wil noem) toekoms in Afrika.

Ons het oor die afgelope 4 eeue baie vriende, maar ook baie vyande gemaak. Sommiges (ons vyande) wil ons uitroei (letterlik uitmoor sodat daar niks van ons oorbly nie); ander wil dat ons in ander groepe opgeneem word (deur verbastering) en in die proses ook maar net "verdwyn"; nog ander wil dat ons uit Afrika moet padgee (waarheen?); en nog ander wil dat ons in Afrika aanbly, maar as "ondergeskiktes", as die slawe van inheemste volke en nasies.

Nou is die vraag: Wat sê die wêreld, waar moet ons wees? Wat sê die Wêreldhof in Den Haag? Wat sê die Verenigde Nasies in New York? Wat sê die geskiedskrywers? Wat sê mede-Christene? Wat sê die Bybel? Wat sê ons eie mense?

Is daar 'n liggaam, of liggame, wat bepaal waar en hoe elke volk ter wêreld moet leef? Het ENIGE nie-swart volk ter wêreld die reg om in Afrika te woon? (En indien wel, is dit net tydelik? Is dit as ere-gas, of is dit as slaaf? Of het 'n nie-swarte die reg om eiendomsreg in Afrika te besit?

En, indien blankes wel op hierdie kontinent welkom is, vir hoe lank? En, hoe lank moet 'n blanke hier woon voordat hy eiendomsreg verwerf (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar, 100 jaar, 350 jaar, of 1 000 jaar?!!!)

Ek vra nie hierdie vrae vir myself of vir my eie mense nie, want ek weet wat die antwoord gaan wees. Ons is nog hier omdat ons hier wil wees. Ek vra hierdie vrae aan ons vyande, die mense wat ons hier wegwens.

Het die wêreld die reg om ons hier weg te wens?

Daar moet dus eerstens 'n studie gemaak word van wat die "wêreldmening" is. Dan moet ons na ander dinge soos die geskiedenis, meriete, ens., kyk.

Geskiedenis is 'n netelige saak wat in alle lande maar 'n kopseer was, is en sal bly. Geskiedenis is slegs belangrik vir diegene wat dit glo. Ons Boerevolk se geskiedenisboeke word deur ons vyande as liegstories afgemaak en dus verwerp. So ook, stel ons nie belang in die ANC se boekies wat nou in alle skole verpligtend is nie, want dit is vol verdraaiings, leuens, en anti-Afrikaner-propaganda.

Maar, wat sê die internasionale gemeenskap? Daar is sekerlik leesmateriaal in Berlyn, Rome, Londen, Washington, Den Haag, Brussel en Antwerpen beskikbaar, wat "redelik" betroubaar en korrek is!

(Ek wens iemand wil vorendag kom en so 'n dokument saamstel. 'n Dokument met genoegsame verwysings, wat deur internasionale regskundiges erken sal word, en wat alle feitelike inligting in 'n logiese orde saamvat. Daardie dokument moet nie net oor die apartheids-era handel nie. Dit moet gaan oor "waar elke swart stam, op watter tydstip in die verlede", gewoon het. Wanneer het hulle waarheen getrek, en waarom).

So 'n dokument moet die omstandighede van die Xhoi presies uitlig. Wie en wat is die Xhoi? Waar kom hulle vandaan? Hoe lank woon hulle in Suider Afrika? Waar is die eiendom (grond) van die Xhoi-San, en waar is die eiendom van die Xhoi-Xhoi? Behoort hul grond vir EWIG aan hulle, en aan hulle alleen? En, indien Suider Afrika, of 'n gedeelte daarvan, slegs aan die Xhoi behoort, waar kom die swartmense dan daaraan dat Suider Afrika - deur die blankes, van die swartes - geroof is?!!! Dan is die swartes mos net so onwettig in Suider Afrika as die blankes!
(N.B. Hierdie is 'n baie belangrike twispunt. Die Internasionale Gemeenskap sal vir ons moet verduidelik! Hulle sal moet sê wie is wettiglik hier, en wie nie? Aan wie behoort Suider Afrika: die Xhoi, die Nguni, die Europeër, die Oosterling, of aan almal?).

Nog iets wat die buitewereld blykbaar nie weet nie, is hoe dit hier in die middeleeue (1300 - 1500) gelyk het. Wat sê die geskiedenisboeke in die argiewe van Lissabon? Die Portugese is, sover dit ons moderne geskiedenis aan betref, die eerste "mense" (Europeërs) wat 'n ogie oor Suider Afrika gehad het. Staan daar miskien ENIGIETS oor die Xhosas geskryf? Staan daar enigiets oor Biskop Desmond Tutu se Fingo's (blykbaar die eerste swartstam om die Oos-Kaap en die Suid-Kaapse kusgebied te bereik) geskryf? Die antwoord is NEE!!! Die Portugese weet nie van swartes in Suid-Afrika nie. (Angola en Mosambiek wel, maar nie Suid-Afrika nie).

Wie het die Portugese by Mosselbaai aangetref? Die antwoord is: "Klein groepies Xhoi" (Boesmans en Hottentotte).

Hoe het die Kaap gelyk toe die eerste blankes daar gekom het? Die antwoord is: "Woes en leeg!!!" Slegs klein groepies Strandlopers (Xhoi), wilde diere (leeus, renosters, olifante, luiperds, ens.), en verder insekte en reptiele. Geen beskawing! Geen ontwikkelde volk met wie die Hollanders handel kon dryf nie. (Dit staan geskryf in 'n dokument van die VOC in die "Scheepvaartmuseum" in Amsterdam, wat ek persoonlik in die jaar 2003 daar gesien het).

Die berugte Xhoi - Herrie die Strandloper - (en sy handlangers) het die vreemdelinge (Hollanders), wat met hul seilskepe vanoor die see daar aangekom het, beroof, hul veewagters vermoor, en telkens op die vlug geslaan, net om weer later op te daag en sy speletjie te herhaal. Van "handelsvennote" was daar geen sprake nie.

In die jaar 1771, nadat tientalle Europese immigrante aan die Kaap reeds verkenningstogte na die binneland onderneem het, en hulle selfs daar gevestig het (tot sover as Swellendam, die Langkloof en Humansdorp), het die eerste skermutseling by die Gamtoosrivier met Xhosas plaasgevind. (Vyf oorloë teen die Xhosas het daarop gevolg, wat beskou kan word as die eerste werklike teenstand wat die blanke immigrante van inboorlinge in Kaapland ondervind het).

As daar dus 'n streep getrek MOET word, sou ek dit DAAR trek. Daar by die Gamtoosrivier. Geen swartes het die reg om te sê dat die blanke in Suid-Afrika hulle (die Xhosas) uit hul grondgebied verdryf het nie. Kaapland wes van die Gamtoos, is 'n kwessie tussen die blankes (lees Afrikaners) en die Xhoi, en het niks met die Xhosas te doen nie!!!

Ek doen 'n beroep op almal wat die gedagte van 'n volkstaat vir die Afrikaner in Kaapland voorstaan, om 'n "in diepte studie" van hierdie geskiedenis te maak, en oortuig julself dat die Wes-Kaap (van Kaapstad tot by die Gamtoosrivier, naby Jeffreysbaai) aan die Afrikaner, die Xhoi en die Kleurling behoort. Ons kan met laasgenoemdes onderhandel, maar nie met die Xhosa nie, want die Xhosas was in 1770 nog geen faktor nie.

Om verder te gaan; ons kan die vraag vra, hoe het dit in 1852 in die omgewing van Pretoria gelyk? En hoe het dit in 1854 in die omgewing van Bloemfontein gelyk? Wat sê die geskiedenisboeke? (Nie net in die argiewe van Bloemfontein en Pretoria nie, maar in Londen, Berlyn en Den Haag, sal ons die feite kry). Wat sê die internasionale gemeenskap? Waarom het hulle nie al in 1854 kapsie gemaak oor die teenwoordigheid van blankes in die gebied van die ZAR en die Oranje Vrijstaat nie?!!! En dan is daar nog Vrijheid, Utrecht en die res van Noord-Natal, wat wettiglik deur onderhandeling, deur die Voortrekkers van die Zoeloes gekoop is. Waarom het die internasionale gemeenskap geen vinger, en geen ooglid geroer nie? (Slegs Brittanje het "gereageer". Hulle - die Britte - het met tipiese Britse Imperiale gierigheid, hul lippe begin aflek, en wou die gebied vir hulself annekseer). En, toe goud en diamante ontdek is, het dit skielik 'n internasionale aangeleentheid geword, en is die souvereiniteit van die Boererepublieke totaal geïgnoreer. So, asof minerale aan almal behoort.

Maar, om na die infrastruktuur terug te keer; hoe het die land gelyk toe Brittanje (net voor die twee Vryheidsoorloë) teen die Boere oorlog gemaak het? Watter gedeelte van Suid-Afrika se infrastruktuur in 1990, is deur die Blanke geskep, en watter is deur die swartman geskep? (Mens kan selfs verder gaan en vra, watter gedeelte is deur die Afrikaner geskep, en watter gedeelte deur die Britte?)

Met die tong in die kies wil ek dit ook waag om te vra: Hoeveel skole is deur Afrikanerkinders afgebrand, en hoeveel skole is in die tyd van die "struggle" deur swart kinders afgebrand? (Dit was hierdie vraag wat onlangs deur 'n luisteraar van RSG aan die programleier - ene Deon Maas - gestel is, wat hy nie kon beantwoord nie, en toe die luisteraar se telefoongesprek gestop het. Daardie blaps het vir Maas gekelder, en hy het as verloorder uit die stryd getree).

Weens sy beleid van "Freedom before education" het die ANC 'n groot deel van sy en sy mense se eie vooruitgang vernietig. Skole wat met blanke belastingbetalersgeld opgerig is, is letterlik tot die grond toe afgebrand. Vele ander geriewe, soos materiële sowel as nie tasbare dinge, wat deur blankes opgerig en gestig is, ter bevordering van swart vooruitgang, is eweneens deur swartes vernietig. Hoeveel duur hospitale, skole, universiteite, ens., wat met blanke belastingbetalersgeld vir die swart gemeenskap opgerig is, is nie deur swartes afgebrand nie!

Afrikaans was, tot sowat 20 jaar gelede, die 2de grootste taal van Suid-Afrika. Weens die uittog van Afrikaners uit hul geboorteland (sedert 1994), en die Afrikaner se laer geboortesyfer; teenoor die styging in die geboortesyfer van die Xhosas, het die getal Xhosasprekers die Afrikaanssprekendes verbygesteek. Afrikaans staan dus nou in die derde plek.

Op ekonomiese gebied is die Afrikaner waarskynlik steeds die sterkste enkele groep in die land. Twintig jaar gelede het die Afrikaner die meeste voertuie, woonhuise, televisiestelle en yskaste van alle etniese- en taalgroepe besit. By verreweg die meeste landbougrond was in besit van Afrikaners. Die staatsdiens was deur Afrikaners oorheers. Die land se vervoerstelsel (en padnetwerk) is grootliks deur Afrikaners daargestel (die meeste ingenieurs het miskien van die Engelssprekende blankes gekom, maar ten minste is dit deur Afrikaners se belastinggeld gefinansier). Hospitale, skole, en ander staats- en semi-staatsgeboue, is met Afrikanergeld opgerig.

Die verskillende swart bevolkingsgroepe was slegs vir halfgeskoolde en ongeskoolde hande-arbeid verantwoordelik.

In kort; strenggesproke behoort die land eintlik aan die Afrikaner!

In die internasionale wêreld tel getalle. Demografie is deurslaggewend, en slegs meerderhede kom in tel by demokrasie. Sonder 'n meerderheid kan daar nie demokrasie wees nie.

Die swartes se fisiese teenwoordigheid, en hul goedkoop hande-arbeid, was hul enigste bates. Maar, dié bates was in hul voordeel, en dit was uiteindelik hul getalle wat hulle gehelp het om die land te verower. Hulle kon feitlik geen veldslag op die oorlogsterrein teen die Afrikaner wen nie. Dit is dus net tipiese politieke propaganda dat die swartes die blankes op die oorlogsterrein verslaan het. Die SAW (Suid-Afrikaanse Weermag) was in die tyd van apartheid van die beste magte ter wêreld. Vandag is die SAW ongedissiplineerd, swak toegerus, en die meeste van sy lede is MIV/Vigs Positief.

In die lig van bo-genoemde is die internasionale wêreld dit aan die Afrikaner verskuldig om te bewys dat die Afrikaner geen reg in Afrika het nie. En, indien die Afrikaner "onwettig" in Afrika is, waar moet hy dan wees? Waar, volgens die internasionale wêreld, het die Afrikaner dan reg om te wees? Watter land buite Suid-Afrika se grense, is bereid om 3 miljoen Afrikaners (ryk en arm; jonk en oud; geleerd en ongeleerd; suksesvol en versukkeld; en talentvol en diegene sonder talente) met ope arms te verwelkom, en selfs finansieël te help om daarheen te emigreer?

Nee, die wêreld gee nie 'n flenter om nie. Die wêreld wil niks van ons probleme weet nie, want dit is mos ons self wat hierdie ellende op ons laat kom het. Dit is apartheid se verdiende loon.

* Suid-Afrika se mediese wetenskap is tot die hoogste vlak ter wêreld ontwikkel. Was dit dan nie prof. dr. Chris Barnard wat die wêreld se eerste hartoorplanting gedoen het nie? Hy was dan 'n Afrikaner!!! En, was dr Barnard nie een van vele Afrikaner-medici wat gesondheidsorg onder swart Afrikane tot die hoogste in Afrika bevorder het nie? Sonder daardie hulp - wat van Afrikaner-dokters gekom het - sou die swart bevolking van Suid-Afrika waarskynlik 50% tot 80% minder gewees het as wat dit vandag is. Goeie gesondheidsorg het die swartes se getalle drasties verbeter.

Ek hoop ek het met hierdie skrywe, 'n positiewe bydrae gelewer wat die gedagtes van die denkers aan die gang sal sit.

Peter Murray

1 comment:

Anonymous said...

HI DAAR JULLE

WIE KAN MY SE WAAR KAN EK DIE IN ENGELS KRY ASB.

ZET