Wednesday, 7 April 2010

Afrikaners op mars na vryheid

"Ons is 'n volk, dis ons grond met bloed gekoop"
"Afrikaners op mars na vryheid"
"Die vark in die verhaal is F.W de Klerk"

No comments: