Sunday, 28 October 2007

Afrikaner-Israel sal nie werk met vreemde arbeid

Geskryf deur Attie Schutte

Saterdag, 27 Oktober 2007

Ek is nou wel nie ʼn filosoof nie, en my geloof sowel as die uitlewing van my kultuur en taal dalk nie wat dit behoort te wees nie. En tog is ek ook ʼn voorstander van die Afrikaner-kort-’n-Israel-gedagte. Die enigste rasionele rede wat ek hiervoor kan gee, is dat ek dit bloot geniet om saam met my eie mense te wees, hetsy sosiaal hetsy in ʼn werkopset; dit is natuurlik. Soos wat die Nuwe Suid-Afrika oor die volgende tien jaar verafrikaniseer gaan word en die ANC homself gaan ontbloot as net nog ʼn korrupte, swak Afrikaregering gaan die vraag wat in die komende paar jaar al hoe meer gevra gaan word nie wees, óf nie, maar hóé en wáár moet die “Israel” dan gestig word?

Sedert die dood van Dr HF Verwoerd het die Afrikaner nog nie werklik weer probeer om langtermynpolitiek aan te pak nie, Die meeste van die staat se rigting- en ideologiese veranderings was aan die hand van praktiese oorwegings en die werklikhede wat ons “nóú” in die gesig staar. Nie dat ek glo ons nie daartoe in staat is nie; dis net ʼn geval van samehorigheid wat ons nie kan bewerkstellig nie, en om dit te verkry moet mens eers ʼn werkbare plan hê.

As u my die geleentheid sal gee, wil ek bloot die elemente noem wat nodig is; die meeste hiervan ken u reeds – en daarvan is ek seker – hulle is al tot vervelens toe opgenoem, besing en bespot. In die eerste plek ʼn grondgebied waarin die Afrikaner die onweerlegbare meerderheid is en daar's hy! As dit maar so maklik was! Die probleem is natuurlik arbeid. Ons kan baie lank hieroor redekawel maar as die Afrikaner in so ʼn “Israel” nie sy eie arbeid kan verrig nie, gaan en sal dit nie werk nie. Die rede hiervoor is: jy gaan weereens met ʼn ideologie sit wat jy nie kan verdedig nie. Die ander lande wat wel van “nie-burgerarbeid” gebruik maak, word nou nie soos die bose ou Apartheid verdoem nie maar op die ou end koop hulle tog vir hulself ʼn Trojaanse perd. Of hoe meer suksesvol jy is, hoe groter bou daai digbewoonde volksvreemde buurtes reg om jou op; jy gee hom werk later begin hy sy eie besighede en skep werksgeleenthede vir net nog meer en dan as jy deur ʼn resessie gaan, kom die gevolge, ʼn inploffing van alles wat jy opgebou het. As ons more ʼn onafhanklike Afrikanervolkstaat uitroep en ʼn honderdduisend Afrikaners kom daarheen sal hulle net ʼn week later werksgeleenthede wil skep vir vyfhonderdduisend volksvreemdes.

Die winde van politieke verandering begin tans in Wes-Europa waai en ons huidige toestand moet vir hulle ʼn aanduiding wees van wat immigrasie oor die lang termyn ʼn volk kan aandoen. Die Afrikaner was nooit die enigste volk in die ou Transvaal en Vrystaatse republieke nie maar ons was ongetwyfeld teen die uitbreek van die Angelo-Boereoorlog die meerderheid in daardie republieke. In dié lig gesien, was ons as’t ware nie regs nie maar seker die mees progressiewe liberale volk ooit al het dit diskriminasie teen immigrante beteken.

So baie webblaaie en Afrikanerorganisasies probeer tans ʼn oplossing vir die Afrikaner en sy huidige lot bedink. As ons weer langtermynpolitiek as ʼn volk aandurf, asseblief, kom ons doen dit ordentlik en deursigtig. Ons hoef dit nie eens in ʼn enkele generasie af te handel nie. Vandag bly maar ʼn derde van alle Jode in die staat Israel; die ander dink die klimaat is te rof en die bure te onbeskof. ʼn Volk moet hom vestig waar dit eerstens moontlik is en tweedens moet hy dit dan ekonomies vir homself lewensvatbaar kan maak. Dit is in hierdie lig wat die meeste se planne platval en van alle organisasies is daar slegs een wat dit presies reg het: die Oraniabeweging.

Alle Afrikanersakemanne is dit eens as dit by die volkstaatgedagte kom: “die Afrikaner het net te veel belange in die res van die land”. Dit is dan hier waar ek gewoonlik begin verduidelik dat hulle die hele ding misverstaan. Ek wil nie hê hulle moet soontoe trek nie; ek wil hê hulle moet sterf! Stilte volg gewoonlik op dié standpunt maar dan luister hulle ten minste beter. Dit is nie vir jou nie, dit is ook nie werklik vir my nie, dit is om Afrikaners drie/vier generasies in die pad af ʼn kans te gee, om hulle te los met probleme waarvan ek net kan droom. Ek verwag van niemand om te trek wat nie wil trek nie; wat ek wel verwag is dat ons begin saamspan om werksgeleenthede en industrie te help skep vir dié wat wel wil gaan, en moenie ʼn fout maak nie: daar is baie. Die mees afskuwelike ding wat my pla is natuurlik dat dit die liberale Afrikaners is wat so negatief teenoor die gedagte is en nie swart Afrika nie. Dit is die liberale Afrikaner wat iemand wat daarheen trek radikaal noem; tog word iemand wat land-uit trek nie radikaal genoem nie. Hulle is dan verbaas as ʼn miljoen blankes binne tien jaar die land verlaat het, draai na hul “swart imperiale meesters” toe en dié verduidelik eenvoudig dat hulle net rassiste was. Die ergste van alles is dat party regses hulle veroordeel wanneer dit ongetwyfeld die enigste uitweg is.

Ek sal eerder deel wil wees van ʼn volk wat hardnekkig vir hom ʼn bestaan in die dorre Karoo uitkerf met sy eie arbeid as deel van ʼn volk wat vir sy eie waansin en luiheid betaal deur uit te sterf weens emigrasie of integrasie. Arbeid is en bly die sentrale punt by die skepping van ʼn volkstaat. Vir dié wat dink dat die skepping van so ʼn volkstaat tot geweld sal lei, kan ek net sê: As daar geweld gaan wees - waarvan ek natuurlik glad nie ʼn voorstander is nie - en as dit van die ander kant af kom, kan dit nie vermy word nie. Indien ons nie as ’n massa in ʼn volkstaat woon nie, sien ek nie ʼn oorwinning nie. Daar moet in gedagte gehou word dat die regerende party die een is wat met die weermag sit, dat dit ons is wat gehate is onder die ander volke en om dit alles te kroon bykans geen politieke mag het nie. Nee in ’n geweldsituasie voorspel ek bykans ons totale uitwissing; nóg die VSA, nóg die VN gaan hardloop om ons te red nie. Die feit dat ons wel oor groot ekonomiese mag beskik, maak ons net nog ʼn aantrekliker teiken en die feit dat ons oor heelwat spesialiskennis beskik, maak die “African” naar. Wat klink tog soeter in die oor van die swartman as: dis die witman se skuld, dis apartheid se skuld?

Al was al die ander volke in die land ook blank sou ons nie kon oorleef nie; daar is nie ʼn enkele voorbeeld in die geskiedenisboeke van ʼn volk wat in diaspora sukses behaal het nie, Demografie is alles. Die swart volke in die land doen niks verkeerd nie; dis ons wat in ʼn onnatuurlike toestand leef. Daardie toestand gaan tot ʼn einde kom - op die een manier of die ander.

Dinge in die land is besig om in ʼn rigting te begin beweeg, almal weet dit. Ons fluister vir mekaar as die “ander” nie by is nie. Die retoriek wat die meeste na vore kom, is: “Dit gaan nog baie slegter gaan voor dit beter sal gaan”, maar hoeveel slegter wil ons hê moet dit gaan? Waar is die draaipunt soos ’n Angola, Zimbabwe, Mosambiek, Burundi, kies maar vir jou een? Nee wat, kom ons begin eenvoudig om ons ekonomiese mag te gebruik om Orania se behuising, industrieë, grondgebied en plase met volkseie arbeid uit te brei.

Oorsprong:PRAAG
http://www.praag.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=1066&Itemid=45

No comments: