Wednesday, 26 March 2008

Die ANC het volksmoord vervolmaak

Geskryf deur Vlad du Plessis

Maandag, 24 Maart 2008

Verlede jaar reeds het oud-minister Pik Botha daarop gwys dat misdaad in SA eintlik ‘n vorm van oorlogvoering is. Dit was nogal verbasend om so ‘n nugter stelling van ‘n liberalis van Botha se kaliber te hoor. Botha is egter persoonlik geraak in dié sin dat ʼn jarelange goeie vriend van hom wreedaardig deur swartes vermoor is. Dit wil voorkom asof party mense nie die werklikheid wil aanvaar en dit noem wat dit is voordat dit hul eie wereldjie wreedaardig binnedring nie. Vandeesweek het die hoof van TLU SA, wat tot dusver geen radikale stellings wou maak nie ook bevestig dat daar ʼn oorlog in SA heers. Weereens het die stelling gekom eers nadat mnr Van Zyl en sy vrou ʼn huisaanval oorleef het.

Interessant was die amptelike stelling, ook vandeesweek, van die Afrikanerbond dat minderheidsregte in SA verontagsaam word deur die regering en dat menseregte dus niks in SA beteken nie. As hierdie groterwordende eenstemmigheid oor die drukkende aard van die situasie gepaargaande met Jan Alleman se belewenis van die NSA in ag geneem word, dan is dit ongetwyfeld duidelik dat ons deur die ANC onderdruk word en selfs die slagoffers van ‘n stadige volksmoord is.

Die ANC is ‘n Afrikanisties-Marxistiese organisasie. Dit vermeng Marxisme en rassisme op dieselfde wyse as wat Stalin gedoen het. In die Sowjetunie was alle etniese groepe veronderstel om op Marxistiese grondslag gelyk te wees, maar in der waarheid het Stalin Russiese oorheersing bevorder. Die ooreenkoms tussen Stalin se regeringstyl en dié van die ANC strek ook na die geweldsdimensie. Stalin het die Sowjetunie d.m.v. geweld gevorm soos hy dit wou hê. Stalin het egter voor die inligtingseeu geleef en omdat die KPSU d.m.v. ‘n geweldsrewolusie die bewind oorgeneem het kon dit sonder enige teenstand alle inligting beheer. Met geen vrye pers wat die regering kon kritiseer nie het die staat dus direk geweld teen etniese minderhede en ander teenstanders gepleeg.

In SA is dit ietwat anders. Die ANC regeer in die era van die internet, waar inligting vrylik vloei. Daar bestaan ook internasionale uitsaaikorporasies wat geduring in mindere of meerdere mate ontbloot wat regoor die wereld gebeur. Boonop het die ANC die heerskappy op onderhandelde wyse verkry, wat beteken dat dit die werklikheid van persvryheid (al is die SA pers relatief onkrities teenoor die regering) d.m.v. instemming geërf het. Die staat is dus beperk in die mate waartoe dit openlik etniese suiwering kan uitvoer of politieke teenstand kan neutraliseer, aangesien geheimhouding bykans onmoontlik sou wees.

Die ANC moet gevolglik in sy Stalinistiese strewe om Afrikaner-etniese suiwering uit te voer van indirekte metodes gebruik maak. Behalwe die enorme hoeveelheid diskriminerende wetgewing teen blankes, skep die regering ‘n toestand waarin haatmisdaad teen blankes floreer. Deur konstant die SABC en ander forums te gebruik om die Afrikaner te demoniseer en deur nie op te tree teen moorbendes wat wit gesinne aanval nie, bereik die ANC dus sy doel. Daardie blankes wat nie uit vrees die land verlaat nie, is so gedemoraliseer dat hulle maar die kop in die sand steek en sodoende net wag vir hul kans om uitgewis te word. Hierdie is volksmoord “op ʼn afstand” (genocide by proxy). In die moderne tyd is dit ‘n gewilde metode vir diktature om “onafhanklike” milisies aan te moedig om volksmoord te pleeg. Die diktator verseker hierdeur dat die vinger nooit na hom gewys kan word nie. Of altans, so hoop die diktator. Iemand anders doen die diktator se vuilwerk. In Darfoer is dit die Janjaweed, in Rwanda was dit die Interahamwe, in Suid Afrika is dit “misdadigers”. Die ANC se taktiek om misdaad aan te blaas troef sekerlik alle vorige volksmoordpogings i.t.v. die onherleibaarheid daarvan terug na die bron, nl. die regime (ANC). Die ANC se volksmoordapparaat is wel stadiger as die ander, waarskynklik grootliks omdat dit selfs meer indirek gedoen word as in die ander gevalle, maar die ANC se volksmoordapparaat is baie moeiliker om te definieer. Skynbaar is hier nie ‘n georganiseerde struktuur nie en so bly dit geheel en al gesigloos. Weens die onherleibaarheid tot die oorsprong (nl. die ANC) kan mens amper sê dat, ten spyte van die relatiewe langsaamheid daarvan, die ANC volksmoord vervolmaak het.

Die dinamika van die ANC-regime se volksmoord is heel eenvoudig. Die regering skep ‘n magsvakuum in blanke gebiede d.m.v. die doelbewuste onderpolisiëring van hierdie gebiede, sowel as ‘n poging om blankes te ontwapen. Die doelbewuste aard van onderpolisiëring waar aanvalle op blankes plaasvind is onlangs bewys toe 20 polisiebeamptes aangewend is om ‘n enkele blanke jeugdige (wat 4 swart mense doodgeskiet het) by sy ouerhuis te arresteer, ten spyte van die feit dat hy geen weerstand gebied het nie. Nogtans, as blanke oorlewendes plaas- of huisaanvalle rapporteer, word dit bykans glad nie opgevolg met aksie nie en somtyds word die slagoffers selfs onmenswaardig behandel.

Die historiese haat wat die swarte teen die blanke koester, word deur die regime aangeblaas. Dit word bereik deur openbare apparatuur (soos die SABC, pers, ens.) aan te wend om haat te stook teen blankes, deur blankes konstant te demoniseer. Gereelde verwysings na “injustices of the past”, “the oppressive apartheid regime”, “white minority rule”, “the evil of apartheid” en ”white oppressor” is net geringe voorbeelde. So word ʼn teelaarde vir haat teen blankes geskep. Die gevolg is haatmisdaad teen blankes.

Omdat jong swart mans neig tot geweldsmisdaad, is die lokasies nog altyd daardeur geteister. Laasgenoemde is egter gemeenskapsgeweld. Gemeenskapsgeweld is waar lede van ‘n gemeenskap misdaad pleeg teenoor hul medegemeenskapslede, vir materiële of watter gewin ook al. Dikwels hou dit insgelyks verband met bendebedrywighede, waar sekere territoriale aansprake ‘n rol speel. In blanke gemeenskappe word egter bloedweinig gemeeskapsgeweld gepleeg omdat blanke mans nie daartoe geneig is om medeblankes aan te val nie. Die misdaad wat in blanke buurtes gepleeg word, word ook deur swartes uitgevoer. Tog bly blanke aanvalle op swart gemeenskappe ‘n rariteit (Mog dit ook so bly.) Die besonderse wrede aard van swart-op-wit aanvalle, tesame met die oortreders se verbale rassisme, maak dit duidelik dat selfs waar items gesteel word ons hier met ‘n ander tipe misdaad te make het. Laasgenoemde is dus nie gemeenskapsgeweld nie, maar ongetwyfeld haatmisdaad. Die ANC-regime fasiliteer hierdie verskynsel doelbewus.

Geen regdenkende Afrikaner kan meer ontken dat die situasie in die land benard is nie. Deurdat die ANC ‘n horde diskriminerende wetgewing teen blankes geïmplementeer het, belastings teen blankes hef waarvoor bitter min in ruil gegee word, die ineenstorting van staatsdienste en infrastruktuur ontketen het, die ooreenkoms van 1994 verbreek het deur op Afrikanerregte te trap oral waar hulle kan en deur ‘n haatmisdaadveldtog teen die Afrikaner aan te hits, pleeg die ANC ongetwyfeld volksmoord teen die Afrikaner. Die ANC het dus geen legitimiteit as ‘n regering oor die Afrikaner nie. Die wetlikheid van ‘n ANC-regering is reeds onklaar gemaak deur die verbreking van die 1994-ooreenkoms, sowel as die verbreking van die sosiale kontrak teenoor die belastingbetaler, nl. dienste en veiligheid in ruil vir belastings.

Die ANC-staat is nou bloot ‘n dodelike parasiet wat soos meeste parasiete besig is om sy gasheer tot niet te maak.

Dit is egter nou duidelik dat daar groeiende konsensus onder Afrikaners vanuit uiteenlopende oorde is dat bg. min of meer die werklikheid is. Die vraag is dus of dit voldoende is vir Afrikaners om hulself langer bloot teen misdaad te beveilig? Is slegs die misdadigers die probleem? Moet die saak nie by die oorsprong aangespreek word nie? Ons almal weet dat die ANC homself afvee aan blanke klagtes oor misdaad. Dit is ook te verstane. Misdaad is immers hul perfekte wapen teen die blanke. Dit is tyd dat die Afrikaner die werklike vyand identifiseer. Dit is ook tyd dat die Afrikaner besef dat hierdie vyand daarop uit is om ons uit te wis op velerlei maniere. Hierdie vyand is die ANC, die regering van die dag.

Die vyand het reeds begin met die oorlog teen die Afrikaner sonder om ooit ‘n oorlogsverklaring uit te reik. Inteendeel, dit kruip agter die misdaadmasker weg. Is dit nie tyd dat die Afrikaner die stryd opneem nie? Val daar nie nou ‘n morele plig op ons om die vyand wat verantwoordelik is vir die verkragting en uitmoor van ons volk uit te wis nie?

Die Britse ryk het gedink dit kan korte mette maak met die Afrikaner. Toe die Afrikaner die Khaki-mag op hul knieë gehad het, het hulle hulself tot die verskroeideaardetaktiek gewend om die oorhand te verkry. Ten spyte daarvan dat die Britte die oorlog gewen het, was hul ryk na die oorlog finansieel geruïneer en het die finale ineenstorting daarvan gevolg. Die Afrikaner het die rug van die Britse ryk gebreek. Boonop het die Afrikaner binne minder as tien iaar vandat hy die AOB verloor het die Unie van SA geregeer (insluitende die twee Engelse kolonies van Natal en Kaapland). Uiteindelik het ons dus nie net op die lang duur die oorlog gewen nie, maar ons het ook korte mette gemaak met die magtigste ryk wat hierdie planeet ooit gesien het. Die ANC is nie eers ‘n skaduwee van wat die Britse ryk was nie...Vryheid is ons voorland!

Oorsprong:PRAAG
http://www.praag.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=1429&Itemid=37

7 comments:

Anonymous said...

Violent Crime in South Africa - Genocide!

Violent Crime in South Africa: Nothing More Than Government Endorsed Retribution!

Perhaps the greatest challenge currently facing post Apartheid South Africa is that of violent crime on a scale that assails the civilized mind with a ferocity that defies description. One of the most frequently asked questions these days is why the violence in SA? Why do these criminal swine resort to extreme violence and often torture in the perpetration of usually petty crimes like the theft of a cell phone and a few household belongings, nothing of which could ever be worth a human life?

The answers are clear. The "New South Africa" is a country that after the release of Nelson Mandela and the build up to "democratic" elections, was birthed with electioneering slogans and chants that actively and unequivocally called for the slaughter of white South Africans. How else is one to interpret the meaning of "ONE SETTLER ONE BULLET" and "KILL THE BOER KILL THE FARMER"?

These chants were the platform upon which the ANC rise to power in SA was engineered and it formed part of their campaign to rally support. It was a word-of-mouth undertaking throughout the entire black population of South Africa that the whites were to be slaughtered after the "Liberation" of South Africa on a piecemeal protracted basis in the exact manner that we see taking place in South Africa at this precise moment. We do not have the most sophisticated electorate on the planet - which African country does? The question therefore is, how would an unsophisticated electorate respond to the continuous brainwashing that white people have robbed them of everything they ever had, or could have had and that the white people are the cause of all ills that blacks, their ancestors and their descendants have ever, or are ever going to experience?

Well we need only to open the daily newspapers in any city in SA on any given day and read the endless litany of violent crime being perpetrated in SA to arrive at the no-brainer that violent crime is the end product of ongoing propaganda by the ANC Govt., telling black people to exact revenge on white people for Apartheid. Indoctrinating the population of SA in this manner has been the most infantile accomplishment of the ANC Govt, with the most brutal outcome. The rest of the world, absolutely incapable of fathoming the rudimentary workings of the indigenous African mind are at a loss and white South Africans at as much of a loss as to understanding why the violence.

After some thoughtful consideration, further answers become easily apparent. We are dealing with a race that for the entire history of its existence has not developed or evolved in the same way as most of the world's other races have. They have no written history prior to this being recorded by white people a few hundred years ago and this fact in itself challenges the exclusivity that South African blacks claim to this country at the exclusion of everybody else, particularly whites.

We are dealing with a race that is infinitely fragmented into tribal and ethnic divisions, sub divisions, languages, dialects and others separatist mechanisms that makes defining them simply as "Black People" outrageously simplistic and myopic if any effort is to be made to understand the absolute inability of these people to contribute something constructive or positive to humanity. We are dealing with a race of people who, for whatever history of their existence is apparent, show us that the closest they have ever come to co-existing with other splinter tribes and ethnic groups was a degree of proximity that geographical obstacles, tribal hostilities and resources allowed for.

There was no economic activity other than if one tribe or group required something they could not grow, make, or scratch out of the ground, they simply went over to a neighboring tribe, wiped them out, usually very cruelly; took their belongings and livestock and burned down their dwellings before disappearing. This is an activity that has deeply entrenched itself in black African history as a culture of entitlement as opposed to the mutually beneficial trade or barter that is more familiar to whites. WHAT HAS CHANGED?

It is this same culture of entitlement and absolute lack of any economic evolution by indigenous black Africans that still manifests today as violent crime in modern societies all over the planet. It is a congenital peculiarity of blacks that no amount of integration into western societies will eradicate. It may refine their congenital predisposition to violent acquisition a little to give the illusion of similar levels of sophistication as western societies, but will never eradicate it. This is amply evidenced by people like Mugabe who wears a suit, is by Western standards eminently civilized and educated with SEVEN- university degrees. Look what he did to Zimbabwe for all his western style, sophistication and education - exactly what his ancestors have done throughout their history.

By way of a deeply ingrained culture of entitlement, he has plundered, murdered and pillaged to acquire what he wanted because he simply knows no other way despite his westernization. Mugabe incidentally, has refined the culture of entitlement to such a degree and with such cunning that he has actually made a mockery of Western governments and their leaders. At grass roots level, this is all these people know and this is all they will ever do. It is the reason they were colonized in the first place and the reason they are being colonized again at this very moment by the Sino-Soviet alliance. This time however, black Africans, having been exposed as a murderous liability no matter where they put down their roots, will see that their new colonizers are not the benevolent, kindly BOERS they are currently killing daily.

This time their colonizers will be a race of people that can currently put 200 million armed soldiers into the field at any time and THEIR approach to violent crime is simple - a bullet to the back of the head and the bill therefore to the criminals kin. In the meantime white South Africans are being slaughtered like pigs in an orgy of retribution by way of permanent penance for Apartheid. A system that was implemented precisely to preserve white people from the attentions of these savages that we see today but has been twisted by the international bleeding hearts society to be perceived as a diabolical mechanism for persecuting blacks. Opponents of Apartheid, by way of their voluble protestations, sanctions, etc. have shown that what little they understood of Apartheid amounted to the belief that white South Africans could only function if some perverse desire to see blacks squirming, dying and being humiliated on a daily basis was assuaged sufficiently for them to be able to build the South Africa that the ANC inherited, took credit for and then proceeded to destroy. Never has the thought been given by these bleeding heart liberals to the possibility that the implementation of Apartheid was an act of survival by white South Africans in an effort to isolate them from the attentions of blacks that we see these days in the form of brutally violent, criminal atrocities perpetrated on a scale that can by any definition only be described as a genocide of whites in SA.

A genocide that has been cunningly planned all along by the ANC and equally as cunningly executed. A genocide that is being justified by apartheid and the victims thereof dismissed as acceptable losses for redressing "Past Injustices". A genocide that is explained away as crime. A genocide that the ANC government fully approves of, fully encourages, fully supports and fully endorses by its absolute refusal to do anything about violent crime against whites in South Africa. It is a genocide the agenda of which is clearly apparent to any thinking person without the odd loose cannon black giving it away at some "youth rally" where the call is routinely made to black youths to "Go and Steal from whites because they stole from us". THIS is the kind of indoctrination that generations of black youths have been subjected to - to such an extent that they see little merit in applying any personal effort or endeavor into acquiring anything that their "leaders" are telling them they can simply go and take from white people. If it involves killing the "white pig", all the better - remember" KILL THE BOER KILL THE FARMER". They don't even have to go to "youth rallies" to be told this, they hear it all the time because it is an ongoing part of the indoctrination strategy the ANC has inherited from the communists and implemented with absolute results. What the idiots haven't figured out is what they are going to do when all the whites have been slaughtered or driven out of South Africa, and every last possession of white people has been plundered and destroyed. The answer is equally clear, they turn on themselves and before long the beautiful country that whites built is reduced to rubble and is just another African civil war zone - until the neo-colonizers move in.

In the meantime law abiding, unarmed, productive white South Africans are slaughtered without the immediate realization that for every white life gratuitously snuffed out hundreds of blacks will ultimately end up starving and dying in the years to follow, and when things in the "Liberated" country gets unbearable because the economy has collapsed, the "Free" blacks invade the very countries from where their "Oprpressors" originated and perpetuate their culture of entitlement there. So all those bleeding heart countries gleefully clapping their hands and laughing "Serves you right for Apartheid" (isolating yourself from black on white crimes); take note of who the perpetrators are in your cozy countries of unrest, riots, civil disobedience, murder, rape and robbery. I'll put my money on it that it's usually a black African.

If the ANC Govt. is suddenly "Waking up to the Seriousness of crime" as recent reports suggest and Mbeki has called upon an international SPIN company to address South Africa's rapidly deteriorating image, there may be a few other things he can do. He can stand up and explain exactly what the ANC's agenda is for White South Africans and explain why white South Africans are being clearly targeted for violent crime as per early 1990's ANC electioneering slogans if these slogans are in fact not still being indoctrinated into the general black population of SA. If it is the intention of the ANC to specifically target white South Africans as yet another means of making whites pay permanent penance for Apartheid, why does he not rather pursue an agenda of negotiating with countries abroad to accept white South Africans as refugees and asylum seekers rather than murder them out of South Africa? Why has the ANC Government dispossessed and disarmed white South Africans while at the same time acquiring 60 Billion Rands worth of weapons of war - for a war with who, white people? Why is the ANC Government re-equipping the black population with bigger taxis knowing full well that these will soon be rendered unroadworthy like their predecessors. Could the purpose of these taxis be to bus hundreds of thousands of blacks into South African cities at a given moment with the intent to wipe out whites in an "UHURU" style genocide when Mandela dies, as is common knowledge amongst the black population? Are not the current brutal murders of whites the actions of blacks impatient to commence an UHURU and just whetting their appetites for this event? Come on Mbeki, what is your real agenda for whites in SA or is it just that the ANC government has no control over it's followers?

Posted By: Cynic
A Rhodesian in Exile

http://www.frihost.com/forums/vt-89476.html

Anonymous said...

Rudi Prinsloo & all other white South Africans,

always remember that

"It's not Crime, it's Genocide"

By refferring to "Crime in South Africa", you are assisting the ANC in hiding the `secret` Genocide it's committing.

Herewith more info on this topic:

http://www.frihost.com/forums/vt-89476.html

Anonymous said...

A genocide that has been cunningly planned all along by the ANC and equally as cunningly executed.

A genocide that is being justified by apartheid and the victims thereof dismissed as acceptable losses for redressing "Past Injustices".

A genocide that is explained away as crime.

A genocide that the ANC government fully approves of, fully encourages, fully supports and fully endorses by its absolute refusal to do anything about violent crime against whites in South Africa.

It is a genocide the agenda of which is clearly apparent to any thinking person without the odd loose cannon black giving it away at some "youth rally" where the call is routinely made to black youths to "Go and Steal from whites because they stole from us".

Anonymous said...

Ons is moeg vir propaganda

Geskryf deur Dries Reyneke
Donderdag, 27 Maart 2008
Dit wil vir my voorkom asof Volksblad die ware gevoel van die Boerevolk hierdie week ontdek het met die stemmery oor die Volksblad se geloofwaardigheid. Nie minder nie as 66% het gestem dat die Vryheidsfront Plus se aantygings teen die Volksblad regverdig en raak is.

Hierdie is die ware gevoel van die volk wat julle tot stand gebring het en nog daagliks kos op julle tafels sit.
Ons is moeg daarvan om daagliks vertrap te word met ANC-propaganda en die doodse swye oor die volksmoord wat ons volk uitroei. Daar word van die Afrikaanse pers verwag om ook sterk standpunt in te neem teenoor die swart terroristiese bedrywighede wat openlik in ons land plaasvind onder die dekmantel van gewone misdaad.

Ons verwag van Volksblad en Beeld om op te hou om die waarheid toe te smeer en openlik die ras van hierdie boewe in hulle berigte te meld. Ons verwag ook dat hierdie berigte aan die groot klok gehang moet word en dit ten sterkste afgekeur moet word.

Verder moet Volksblad en Beeld ook hierdie moorde, verkragtings en martelings gebruik as teenvoeter vir die swart propaganda wat in ons volk se keel afgedwing word.

Daar is vir meer as twee weke geteem oor die video by UV, maar volksmoord en martelings van weerbare ou mense verskyn op bl. 4 van die daaglikse uitgawe. Hoekom word hierdie berigte nie ook holrug gery nie? Hoekom word in hierdie berigte nie ook die ras van die misdadigers genoem nie? Hoekom word hierdie berigte nie ook aangewend as teenpropaganda teen hierdie swart regering nie?

Staan op Volksblad. Staan op Beeld. Julle het nie nodig om agter die liberale mening aan te hardloop nie. Die Boerevolk het julle nog al die jare gedra. Moet nie jou herkoms verag nie. Dit mag dalk jou toekoms bepaal.

Ek hoop dat hierdie stemming wat Volksblad geplaas het die ware gevoel van die volk sal oordra en dat dit Volksblad en Beeld se oë sal oopmaak. Met toe oë storm julle op die afgrond af.

Anonymous said...

BEELD en Volksblad is kommunistiese en satanistiese koerante. Hulle is uiters subtiel anti-westers / anti-boer.

Mense moet dom wees om dit nie raak te sien nie.

Die koerante prys altyd die kommunistiese ANC terroriste; en hulle weier om die waarheid oor die ANC te praat. 'n Duidelike voorbeeld is die video wat op hierdie webwerf geplaas is van Mandela wat sing om blankes dood te maak. Die kommunistiese, terroris (mandela) prysende koerante weier om 'n woord te se oor Mandela se rassisme, maar hulle hamer oor 4 UV studente wat 'n Leon Schuster tipe film maak, waarby die "slagoffers" hulleself gate uit geniet.

BEELD publiseer satanisties goedgesinde artikels van Deon Maas. En so hou dit aan ... Hier het BEELD amper sy gat heeltemal gesien, want die publiek het opgestaan.

Hoe lank gaan die publiek nog vir BEELD ondersteun? BEELD ondersteun die volksmoord van die ANC, maar blanke Suid-Afrikaners bly dit koop. Dit is ongelooflik.

Die misdaad wat die ANC op Suid-Afrika losgelaat het, is die volmaakte manier om volksmoord te pleeg. Misdaad is die volksmoord van die ANC; en misdadigers die moordadige "weermag" van die ANC terroriste.

BEELD / Volksblad help die ANC om hierdie volksmoord weg te steek, net soos wat hulle Mandela prys, terwyl hierdie nobel pryswenner vir vrede, sing om Blankes in Suid-Afrika dood te maak.

Anonymous said...

Eugene Terblanche ...

Anonymous said...

A Call To Arms: "The Hour is Here" - ET

Article from IOL by Janet Smith, 30 March 2008

(Slightly edited & sanitised to remove the usual derisive malediction)

Deep in braaivleis country, where ploughs cut through fields of quivering cosmos, a revolution is brewing. Out there, where silos breathe a dust of maize, there's war on men's minds. Angry thoughts of the White disaffected are fermenting as they tramp the paths of their farms, or take up their seats to caucus.

Load-shedding, interest rate hikes, corruption and crime, crime, crime are steering the reactionaries back on the paths of old battlefields. And the Boers out in the great prettiness of North-West, Free State and northern Natal have their leader.

"Here comes a second Burundi, a second Rwanda," hectors Eddie van Maltitz, the right-wing radio celebrity and Ficksburg farmer who tenderly hypes the championship victories of his milking herds.

"Don't allow what China is doing to Tibet to happen here. We must mobilise. The imminent collapse of South Africa is here. The power outages... all proper communist tactics to destroy thousands, if not millions."

He takes a breath.

"This is for the cause of God. There are maniacs in power, megalomaniacs. So I say to you, we can mobilise 350 000 highly trained men. Back off. Don't ask for trouble. We will stop this violence within two weeks as we organise heavily trained resistance against communism."

But it's not Van Maltitz, the regular SAfm caller who insists he can harness "the carnage", who has stepped up to lead. It is, instead, a more familiar face, a man redolent of white violence and supremacist power, who has done it.

The face of modern Boer resistance, Eugene Terre'Blanche, is back. With him is the Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), quietly reconstituted a few weeks ago, the fragile racial peace of the country reeling after Skielik and Reitz.

There's a popular view that Terre'Blanche is nothing more than a malevolent old man, that a political repertoire of new roles for him may have been limited by age and a spell in prison during which it was rumoured he had rediscovered his God, his declared racism plateauing out into a more serene life experience.

Certainly, it's been quiet in Ventersdorp since his release from jail four years ago after serving three years for the assault and attempted murder of two black men. His supporters negate the possibility of truth in the cases against him: it was a conspiracy of scandal. But now the man who attracts equal shares of fear and ridicule is about to embark on an all-white road show unique to post-democratic South Africa.

He's been preparing, not only politically, but also for the emotional kick of the Gothic oratory that will be expected of him, his incendiary poetry about broken landscapes and ghosts in the ragged uniforms of De la Rey having long held the AWB's fans in thrall.

Ruined

"The Afrikaner nation was utterly defeated in one night," he gesticulates, archly, the gravel crunching in his tone.

"We were totally ruined at the polls in 1994. It was not the blacks who did it to us. It was not the communists. It was our own people," he hisses, "our own people did it. That was the turning point, not Bophuthatswana, which was a great wrong.

"In one night, the white people grasped it into their own hands and we knew: let us let things develop. Let us see what we will do. So, in prison, I was coming forward while the rest stood guard. We waited, waited... now we're getting ready to seize the dreams of our history, the past of our grandchildren."

A DVD of his poetry, rife with the zeitgeist of his incarceration as a Boer hero at Rooigrond outside Mafikeng, restores that hum, those shouts and repeats, those words and whispers, crescendos and chants.

But Andre Visagie, appointed as spokesperson for the nouveau AWB, has a more down-to-earth demeanour. He says the decision to haul the organisation out of mothballs was populist. "We were getting calls and e-mails. People were slowly beginning to contact us, unhappy with the way things are going in South Africa.

"The crime was getting too much. There's been a problem with Eskom and corruption in every government department. So we've been starting to encourage more contact through the website and in other ways, and I'm getting about 15 calls a day. This is only the beginning.

"Then we look at how people reacted to Reitz since February 26 up until today. But the genocide on white people is being legitimised and I just can't explain how horrific this is. This is why we say, let's get on to our own land or we're going to get killed, or kill."

The lure of Terre'Blanche is being driven by young Afrikaners - the kind of brash, blond boys who once played the role of the AWB leader's formidable, black-clad Ystergarde (iron guard) to highly dramatic effect.

"They just call me up, from Johannesburg or wherever," Terre'Blanche says. "They want to see me and talk to me. And it's not only them," he adds, pointing to a group of four teenagers who arrived from Gauteng in their weatherbeaten Opel Astra to consult.

Twenty years ago the AWB took advantage of its position ahead of what it assumed would be uhuru.

It started feeding schemes and help schemes. It threatened war - and there were skirmishes, such as the so-called Battle of Ventersdorp in 1991 when police and some of the organisation's supporters clashed in front of the town hall where then-president F W de Klerk was due to speak. Four were killed.

By 1994, when the AWB's ragtag militia entered Mmabatho, the capital of then Bophuthatswana, many other acts of violence had happened at its hand.

If Terre'Blanche gets the febrile white audiences he expects at the AWB consciousness-raising exercises on Tuesday in the old hunting grounds of Vryburg, Thursday in Middelburg and, later, in Bloemfontein and Pretoria, he could begin to loom on the darkest political screen.

And the Eugene Terre'Blanche who his enemies on the right and left may have hoped would fade away in the 1990s, cannot wait to get started. "Africa has not yet satiated itself on the blood of our women and our children. The land has inherited our beautiful ones," he calls.

"But I am willing to die for the ashes of my father and the temples of his gods and the blood of our children if I am not going to be allowed to live in peace in my fatherland. Our language is born out of the grass, veld, trees and wind of this fatherland. We named the mountains in a new language."

The AWB's new plan for the boere is simple: it wants their land back, their nationhood. And their plot is not to put in a land claim like so many other South Africans, with the dream of repossession buried deep in the soil of their ancestors.

Theirs is to exert the power of three critical title deeds that, technically, may reveal "the Boer nation" to indeed be in possession of at least Vryheid in kwaZulu-Natal, the old strongholds of Stellaland and Goosen in the far North-West and sections of the Free State.

Visagie refers to the Conventions of Sand River in 1852 and Bloemfontein in 1854 and the folly of Voortrekker leader Piet Retief in 1837.

The Hague

If the AWB does not succeed it will take its case to The Hague and, if it does not succeed there, it will take up arms, it claims.Already it is operating a brandwag (sentinel) on cellphones, accumulating a growing database of supporters around the country, partly as a protection mechanism for those suddenly struck by criminals, partly as a rallying cry. Even the word "brandwag" excites the imagination of supporters, resuscitating memories of the militant Ossewabrandwag that resisted South African involvement in the Second World War.

Andile Mngxitama, national organiser of the Land Committee, represents the majority of South Africans who would strongly adopt a different position on land repossession, but reflects the subliminal concern about the right wing. In a comment piece after the Skielik shootings earlier this year, he argued: "White superiority is a state of mind. But this state of mind is not a figment of the imagination. It's real."

Terre'Blanche says it's time to rectify the mistakes of the past. "The hour," he leans back in his chair, "is here."

Posted by The Uhuru Guru at 3/30/2008 09:53:00 PM
South Africa Sucks