Saturday, 15 March 2008

Gehamer op blankes

Mar 13 2008 10:52:58:313PM - (SA)

Dit is baie opmerklik dat die ras van die daders in rassevoorvalle, plaasmoorde, verkragtings, en so meer, selde genoem word in die geval van swart-op-wit-voorvalle, maar dat die ras baie pertinent uitgespel word wanneer dit ’n skaars wit-op-swart-geval is. Is hier sprake van selektiewe joernalistek of selfs anti-blanke rassisme?

’n Voorbeeld hier is die Kovsies-voorval, wat bloot op grond van die feit dat twee rasse betrokke is, onmiddellik in ’n rassevoorval ontaard het. Waarom is daar in hierdie geval onophoudelik gehamer op die feit dat blanke studente betrokke was? In gevalle van plaasaanvalle word daar egter nooit genoem dat die aanvalle deur swart persone op blankes gepleeg word nie?

Hoe werk dit dat ’n mens selfs die identiteit/ras van die polisiemanne moet raai? Dit plaas mos aspris verdraaide en verdagte statistieke op die tafel!

Ras is ’n realiteit. Om ras te ontken, maak geen sin nie, maar om altyd die ras te noem as blankes die “verdagtes” is, en nooit wanneer swartes die “verdagtes” is nie, is beslis nie langer aanvaarbaar nie.

Net so is swart-op-wit-rassisme lewend en dit woon in Bloemfontein. Natuurlik is daar ook wit-op-swart-rassisme, byvoorbeeld waar blankes teen hul sin ingedwing word tussen mense van totaal ander aard en kultuur, gewoontes en metodes. Ras is sigbaar en hoorbaar dwarsdeur die wêreld.

Waarom word dit deur die media ontken?

Daar is nie so iets soos ’n reënboog nie. Dit is in die laaste paar weke duidelik bewys. Hierdie gaan nooit een enkele volk word nie. In Indië bestaan daar ná 4 000 jaar steeds verskillende volke, ondanks intensiewe rassevermenging. Die verskille is nie verwyder deur almal te laat Engels praat nie.

Ras is identiteit. Weiering om rasse te erken is die ergste vorm van rassisme.

U word versoek om asseblief die ras van betrokkenes in voorvalle waaroor u rapporteer, pertinent in u koerant te noem.

Wolf Benjamin

Waverley, Bloemfontein

Oorsprong:Volksblad
http://www.news24.com/Die_Volksblad/Briewe/0,,5-89_2287953,00.html

2 comments:

Anonymous said...

It is very important fot the ANC that the world knows about the "crime" in South Africa.

It is important that for the ANC that nobody refers to the situation in South Africa as Genocide.

The motive is that the ANC can commit Genocide, whilst showing "clean hands". The ANC make use of criminals to do the dirty work, and in return they protect the criminals.

The public should stop complaining about crime, but they sould complain about the Genocide of the ANC. The entire world should be made aware of the Genocide of the ANC.

Nelson Mandela called for the Genocide of whites. The songs Mandela sing to kil whites is further proof that there is a drive by the ANC to commit Genocide.

Anonymous said...

Rudi Prinsloo,
Please post the following on your YouTube profiles, and with your excellent videos. Test the instuctions & improve it if it would make it clearer / easier for use:

To download this YouTube video, follow the following steps.

1. Go to the website
http://keepvid.com/
and paste the link of the video into the blank area.

2. Click on download (Green button).

3. Then click on the link
›› Download ‹‹ (.flv - Flash Video)

lower down on the web page.

4. Save the video.

5. Rename the video with a .flv at the end.

6. If you do not have a flash player, download it from the website www.download.com

7. Install the flv player.

Direct link:
http://www.download.com/3120-20_4.html?qt=FLV+player&tag=srch&tg=dl-20

8. Browse to the downloaded file. Right click on the file and choose "open with flv player" if it doesn't play automatically.