Tuesday, 8 April 2008

Afrikanervolksmoord

Geskryf deur Jeanette Koekemoer

Maandag, 07 April 2008

Sedert 1994 ná die oorname van die ANC-regime, is daar derduisende mense in Suid-Afrika vermoor. Onlangse statistiek het getoon dat daar in die afgelope drie jaar (2005 – 2008) 20 000 persone per jaar vermoor is, dus feitlik 60 000 net in hierdie drie jaar waarvan die regering wel bereid is om in hul statistiek te openbaar … Ons kan aanvaar dat elke nuutste regering-statistiek in alle geval ver onder die ware syfers is.

Op Tafelberg is daar ‘n houtbankie waarin daar op ‘n primitiewe wyse deur ‘n blankehater binne die omraamde silhoeët van Afrika uitgekrap is, die syfer “4” met die woorde blacks only. Sy boodskap is dus AFRICA FOR BLACKS ONLY. Wanneer mens dit sien, besef jy weer hoe angstig die swart massas is om die blankes uit die hele Afrika te kry, ongeag die metodes, al sou dit verg dat ons een vir een uitgemoor word soos wat tans fluks aan die gebeur is. En duisende Afrikaners besef nog nie dat daar ‘n volksmoord op hulle uitgevoer word nie!

Dat die begrip volksmoord hier vir die Afrikanervolk ter sprake is, is dus nie te betwyfel nie. Daarom behoort ons kennis te neem van die internasionale siening van die definisie van volksmoord. Die Internasionale Konvensie insake die Voorkoming en Bestraffing van die Misdaad Volksmoord is reeds in 1948 deur die Verenigde Volke aanvaar. Dit omskryf volksmoord (genocide) onder meer soos volg:

Dade wat gepleeg word met die bedoeling om ‘n nasionale, etniese, rasse- of godsdienstige groep te vernietig deur lede van die groep:

* te dood;

* ernstige liggaamlike leed aan te doen; of

* deur die groep opsetlik te onderwerp aan lewenstoestande wat daarop bereken is om die groep fisies te vernietig.

Die Konvensie sluit dus die uitwissing van ‘n gedeelte (“lede”) van ‘n groep in by die omskrywing daarvan. Dit is derhalwe nie nodig dat al die lede van so ‘n groep in die slag moet bly alvorens dit as volksmoord beskou sal word nie.

Dr Gregory Stanton van die Yale Universiteit in die VSA (en president van Genocide Watch) is van mening dat daar agt stappe geïdentifiseer kan word by volksmoord en etniese uitwissing:

1. KLASSIFIKASIE is die eerste stap tot tot uitwissing van ‘n volk. In Suid-Afrika het ons gesien hoe ons velkleur, ons taal, die beleid van apartheid, en veral die feit dat die Afrikanervolk die “skuldiges” is, gemaak dat ons duidelik geteiken is. So is ons uitgewys as die Groot Sondebok van Suid-Afrika.

2. SIMBOLISASIE is die tweede stap om ‘n groep nader aan die galg te bring. As Afrikaners byvoorbeeld met eie vlae en volksliedere hul tradisionele gedenkdae vier, word hulle veroordeel as die “skuldiges wat nie hier hoort nie”. Maar dis veral die assosiasie van apartheid met die Afrikanervolk wat ons vierkantig in die beskuldigdebank geplaas het.

3. VERONTMENSLIKING is die derde stap na massamoord. Stanton stel dit onomwonde: “Denial of the humanity of others is the step that permits killing with impunity”. Dit het die ANC reeds straffeloos sover met die Afrikaners gedoen toe ons verskoning moes vra vir die sogenaamde “misdryf en sonde” van ons apartheid. Ons sien die verontmensliking ook daagliks in die wrede metodes waarmee die moorde op blankes plaasvind. Dat sekere Afrikaners meegewerk het om apartheid as‘ n sonde en ‘n misdryf te beskou, maak hulle mede-aandadig aan hierdie volksmoord.

4. ORGANISASIE is ‘n belangrike stap om van ‘n volk ontslae te raak. Dit mag wissel van openlike tot geheime organisasie en ook meer gekultiveerde organisering tot by die terroristiese opleiding en uitvoering van moordbendes, soos byvoorbeeld die massaslagting in Rwanda. In Suid-Afrika het die talle individuele “sinlose” moorde waarin diefstal nie die motief blyk te wees nie, ook reeds die georganiseerde pogings verklap!

5. POLARISASIE is ‘n verdere stap om ‘n volk of ‘n ras uit te wis. In Suid-Afrika het ons gesien hoe suksesvol die vyand daarin slaag om opposisiegroepe teen mekaar te laat opstaan met uiterste standpunte en konflik tot gevolg. Binne Afrikanergeledere is daar met goeie beplanning deur ons volksvyande soveel skeuring bewerkstellig, met sinlose opposisie tot gevolg, dat polarisasie blyk een van die belangrikste sleutels tot volksuitwissing te wees.

6. VOORBEREIDING tot in die fynste besonderhede, is die stap waar slagoffers se name gelys, huise gemerk, roetekaarte opgetrek en alle simboliese identifikasie van slagoffers afgehandel word. Ons sien dit elke dag ook in ons nabye omgewing. Individue word gedwing om identiteitsdokumentasie oral saam te neem om sodoende die slagting te bespoedig soos in Rwanda waar die etniese herkoms van elke persoon daarop aangedui is en slegs die Toetsi’s, maar geen Hoetoes nie, uit motors geruk en vermoor is by padblokkades. Is dit nie wat vandag meer en meer by ons padblokkades gebeur wanneer ‘n blanke agter die stuur is nie …?

7. UITWISSINGSAKSIE is die tweedelaaste stap waar daar tot volskaalse massamoord oorgegaan word. Ons ken die geskiedenis van Mosambiek waar daar binne ure soveel mense om die lewe gebring is en babas uit lewende moeders se buike gesny is en met die Portugese se koppe bal geskop is in die strate deur die barbare. Ons moet nie dink dit kan nie met die blankes in hierdie land gebeur nie!

8. ONTKENNING is die laaste stap van volks- of etniese uitwissing wat volgens menige geskiedkundige skrywes ongestraf gebly het. Hierdie belangrike aspek is deurentyd teenwoordig by elke stap. Dit is ook presies wat die ANC doen. Die misdaad is totaal buite beheer maar dit word ontken want dit vorm deel van die beplanning.


Ontkenning word veral toegepas nadat die uitwissing van ‘n groep afgehandel is. Sou iets daarvan ter sprake kom, word al die skuld op die slagoffers geplaas. Ondersoeke na hierdie misdaad word gesaboteer en die moordenaars gaan doodluiters voort om die land te “regeer” soos Pol Pot en Idi Amin dit gedoen het. Daar is juis vandag in die media berig dat “misdaad sal verminder indien blankes meer respek betoon”. So sal die blanke in Afrika voortdurend die skuld kry vir alles wat gebeur maar ten minste weet ons waarom!

Nie eers tribunale soos dié van Joegoslawië of Rwanda, of die tribunaal van die Khmer Rouge in Kambodja, het die moordenaars aan die pen laat ry nie as gevolg van die grootskaalse ontkenning van die daad. So ook met die huidige verkiesing in Zimbabwe; indien Robert Mugabe weer eens verkies word as gevolg van grootskaalse korrupsie, sal die moordenaar voortgaan om sy land te regeer met ontkenning van die wandade en slagting wat plaasgevind het.

As ons in Suid-Afrika dan reeds die eerste sewe stappe van volksuitwissing so duidelik kan eien, waarom besef ons nie dat hier ‘n grootse poging is om die blankes geheel en al uit te wis nie? Waarom glo ons nie dat die gedeeltelike uitwissing van blankes tot dusver, ‘n volwaardige aanloop tot volskaalse volksuitwissing en etniese suiwering deur ons vyande is nie?

Stanton se siening hieroor is betekenisvol: Extermination whether carried out by government or by mob violence, can only be stopped by force. Armed intervention must be rapid and overwhelming. Safe areas should be established with real military protection.

Militêre beskerming het ons nie. Polisiebeskerming het ons nie. Is ons persoonlik gereed vir wat werklik vir ons wag in die volgende dae en jare?

Oorsprong:PRAAG
http://www.praag.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=1501&Itemid=37

No comments: