Thursday, 17 April 2008

Antwoord op "Teiken: Ras of rykdom?"

Deur Anton Barnard.

Meneer,

U rubriek: Teiken: Ras of rykdom het betrekking.

http://www.news24.com/Beeld/In-Diepte/0,,3-67_2306435,00.html

Daar is 'n paar argumente wat telkens geopper word, wat poog om te ontken dat swart-op-wit aanvalle en misdade rassisties is. Andersyds word enige wit-op-swart aanval of misdaad onmiddelik aan die groot klok van sogenaamde rassisme gehang. Selfs voorvalle soos die een by Reitzhuis, waaraan die sogenaamde slagoffers vrywilliglik deelgeneem het, en niemand beseer is nie, word ook verkeerdelik as rassistiese misdaad of aanvalle gekategoriseer.

Een van die argumente wat die rasse-aard van swart-op-wit geweld probeer ontken, is dat swartmense ook onder misdaad ly. Toegegee, maar bykans geen swartmense ly onder blanke misdaad nie. Gebeur dit wel, word dit onmiddelik aan die groot klok gehang, en raak die media beserk met hulle veroordeling daarvan.

Kan mens egter dieselfde sê vir die omgekeerde situasie, naamlik dat blankes nie onder swart misdaad deurloop nie? As diegene wat in die rubriek geraadpleeg is dan wel wil ontken dat daar 'n rasse-element in swart-op-wit aanvalle is, kan mens nie ook logieserwys volhou dat die Waterkloof 4 se aanval geen rassemotiewe gehad het nie?

Om weer na die Reitzhuis-voorval te verwys: derduisende blanke studente word jaarliks aan dieselfde praktyke onderwerp waaraan die skoonmakers onderwerp is. As die argument dat swartes ook onder misdaad ly as verskoning kon dien, sou dit maklik wees om te argumenteer dat blanke studente ook soortgelyke behandeling as die skoonmakers ervaar en dat die behandeling van die skoonmakers daarom aanvaarbaar was.

'n Tweede argument lui dat dit gaan oor die voordeel wat die misdaad vir 'n krimineel sou inhou. Hierdie verskoning doen niks om die gewelddadige aard van misdaad teen blankes te verklaar nie. Goed, breek dan by 'n huis in, steel 'n televisiestel, maar waarom dan 'n bejaarde egpaar vir ure lank martel en hulle vingers met 'n snoeiskêr afknip? Ek kan insien dat die roof 'n voordeel vir die misdadiger inhou, maar die marteling?

'n Derde argument, ook in u rubriek geopper, lui dat armoede en die ou sondebok, apartheid, glo tot misdaad sou bydra. Laasgenoemde is eenvoudig 'n leuen. Volgens die SAPD se statistieke het armer provinsies soos die Noordkaap en Limpopo laer misdaadkoerse as ryker provinsies. Lande soos Indië met veel groter armoede as Suid-Afrika, se misdaadkoerse is laer. Armoede lei nie noodwendig tot misdaad nie.

Ek is bevrees dat die ontkenning van die rasse-aard van baie swart-op-wit aanvalle neerkom op dieselfde volstruisbenadering wat President Mbeki se ontkenning oor VIGS verteenwoordig.

Andton Barnard se rubrieke is beskikbaar by PRAAG:
http://www.praag.org/mambo/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=21&Itemid=37

No comments: