Sunday, 1 February 2009

Op Kommando: Afrikaner WeerbaarheidDeur Vlad du Plessis

In 'n anarchistiese situasie soos waarin Suid Afrika tans verkeer is ons almal uitgelewer aan die risiko dat ons en ons geliefdes slagoffers gaan word. Meeste van ons was al slagoffers van geweld of het familie, vriende of kennisse wat aangerand, verkrag of vermoor is. Dit is 'n verskriklike ervaring om te beleef. Dit is die trauma waaraan meeste van ons een of ander tyd, direk of indirek, in hierdie land blootgestel word.

In hierdie situasie, waarin ons leef, het mens verseker die keuse of jy iets of niks daaromtrent gaan doen. Die meeste Afrikaners doen nie veel om hulself weerbaar te maak nie. Die vraag is egter of mens saam met die gevolge van niks doen nie kan leef. 'n Mens moet mooi besin oor wat dit behels as swartes jou gesin oorval. Sal jy jou vrou en kinders kan verdedig? Sal jou vrou en kinders weet wat om te doen? Sal hulle tot verdedigings- of ontwykingsaksie kan oorgaan? Sal die wete dat hulle opgelei is hulle selfvertroue en moed in 'n aanval sterk, of sal hulle weens 'n gebrek aan weerbaarheidsopleiding in angs en weerloosheid verval? Hoe sal jy voel om jou gesin weerloos te sien in die hande van hierdie swart terroriste? Sal jy die moed he om te aanskou hoe jou vrou en dogters verkrag word? Sal jy jouself kan sterk as jou seuns gemartel en selfs vermoor word? Is jy reg om aan die geweldadige hand van 'n barbaar te sterf? Fisiek en verstandelik gesonde mense besik oor die keuse of hulle weerloos of weerbaar wil wees.

Ek reken dat elke Afrikaner dit aan hom-/haarself verskuldig is om vir weerbaarheidsopleiding te gaan. Nie net die gesinshoof nie maar elke gesinslid moet opgelei word. Die situasie waarin ons tans leef is baie gevaarliker as waaraan die Trekkers van ouds blootgestel was. In daardie dae kon elke gesinslid 'n vuurwapen hanteer. Elke seun het groot geword met 'n jaggeweer en kon oor redelike afstande in die kol skiet. Daarenteen was die barbare se enigste wapens knopkieries en assegaaie.

Die hedendaagse situasie is anders. Te veel van vandag se Afrikaners het geen weerbaarheidsvaardighede nie. Te veel gesinne het nie vuurwapens nie of is bloot nie opgelei om dit te hanteer nie. Terwyl heelwat vaders vroeer millitere opleiding ontvang het is meeste van hulle sekerlik nie meer fiks of paraat nie. Te veel kinders spandeer hul tyd met onbenullighede soos Mixit, rugby, videospeletjies en verskeie ander sinnelose aktiwiteite waarin hulle hoogsbedrewe is. Nogtans beskik hulle nie oor die belangrikste vaardigheid, naamlik weerbaarheid, nie. Die vroue en dogters in die gesin is selfs meer blootgestel omdat hulle baie waarskynlik verkrag sal word tydens 'n aanval. Per slot van sake is die hele gesin blootgestel aan die risiko van aanranding, marteling, verkragting en moord. In die lig van ons mense se gebrek aan weerbaarheid is hulle sagte teikens. Dit terwyl die swart moordbendes met vuurwapens (selfs outomatiese masjiengewere) bewapen is. Bewyse bestaan dat hulle boonop opgelei word om stedelike en landelike tereur op blankes te pleeg.

Tog, ons hoef nie weerloos te wees nie. Ons kan iets daaraan doen... Dit is 'n wel bekende feit dat wanneer swart aanvallers hulself vasloop in 'n persoon of persone wat weerbaar optree hulle gewoonlik baie gou op die vlug slaan.

'n Verdere probleem is hoe ons tans ons veiligheid hanteer. Te veel van ons kontrakteer ons veiligheid uit aan sg. 'veiligheidsmaatskappye' en beskou dit dan as voldoende. Hierdie organisasies werf swartes vanaf die straat as sg. 'veiligheidswagte' en rus hulle dan boonop met vuurwapens toe. Aan hierdie swartes, wat dan dikwels onbeperkte toegang tot ons erwe verkry, vertrou ons dan ons veiligheid. Hierdie is 'n geweldige risiko. Hoeveel van hierdie sg. 'veiligheidswagte' werk nie as 'dubbelagente' vir misdaad sindikate nie? Hoeveel van hulle het nie kriminele rekords of bloot die potensiaal daartoe nie? Wat gebeur met hom en al sy kennis van jou woonbuurt as hy more sy werk verloor? Die waarheid is dat te veel aanvalle al deur swart 'veiligheidswagte' gereel en/of gepleeg is. Kyk net hoe geweldadig het hierdie mense opgetree toe hulle so 'n jaar of drie gelede gestaak het... Hulle het nie geskroom om hulself tot die mees barbaarse geweldadighede te wend nie.

Kan jy werklik jou en jou gesin se oorlewing in sulke mense se hande plaas? Ek reken vir nie. Dit is vir wolf skaapwagter maak. 'n Gesin moet soos 'n veiligheidseenheid opgelei wees. Elke gesinslid moet weet wat om te doen ingeval van 'n aanval. In Suid Afrika kan jy nie jou en jou gesin se veiligheid aan 'n derde party oorlaat nie. Dit is en bly ten eerste die gesin se eie verantwoordelikheid. Tog kan gesinne binne woonbuurtverband mekaar ondersteun en gesamentlik organiseer rondom verdediging en veiligheid.

Afrikaners moet die geleentheid aanwend wat deur organisasies soos die Kommandokorps en TLU Veiligheid gebied word om opgelei te word. Elke gesinslid is welkom by hierdie organisasies se kampe. Jy hoef nie 'n vuurwapen te besit nie. Jy word opgelei om jouself met alles van 'n besemstok tot 'n AK47 te verdedig. Dis hope pret en 'n wonderlike geleentheid om broodnodige weerbaarheidsvaardighede te leer. Boonop is dit ook 'n geleentheid vir lekker sosiale interaksie. Mag ek voorstel dat jy nie 'n minuut langer uitstel nie. Kontak sommer altwee hierdie organisasies by die volgende kontakbesonderhede en vind uit oor hul programme:

TLU SA: 012 804 8031

Kommandokorps: weerbaar@kommandokorps.elkobesighede.net

Weerloosheid is 'n keuse wat spruit uit luiheid en gemaksug, maar dis ook een wat jou en jou geliefdes erge trauma en selfs die dood kan meebring.

Bron: Op Kommando deur Vlad du Plessis
http://vlad.dienuwesuidafrika.com

No comments: