Sunday, 8 March 2009

Gun ons ons Boerestaat, en ons gun julle jul Mzanzi

Jelleke Wierenga

2009-03-06

Aan die linkses, pienkes, liberales en skeptici: gun ons asseblief ons droom, ons hoop, ons ideaal, ons visie van 'n eie Boerestaat.

Ons regses gun julle dit om in Suid-Afrika onder die volgende meerderheidsregering te bly woon. Ons gun julle 'n onkreukbare leier soos Jacob Zuma. Ons gun julle jul bediendes. Ons gun julle jul versterkte vestings. Ons gun julle dit om slagoffers van misdadigheid te wees. Ons gun julle die voortdurende spanning, vrees, angs, trauma, hartseer en wanhoop. Ons gun julle die wanadministrasie, korrupsie, swak dienste en gevaarlike paaie van Krok se Mzanzi.

Ons gun julle ook die goeie dinge wat julle in die NSA raaksien en ervaar, elke ligpuntjie en prestasie en toekomstige prestasie en positiwiteit.

Ons gun julle jul hoop op 'n volgende geslag leiers wat die land gaan regruk. Ons gun julle jul hoop dat hierdie bekwame, regverdige en ervare leiers 'n spoedige transformasie in die vermoëns, kundigheid, breinkrag, produktiwiteit en gesindhede van werkers in staatsposte sal bewerkstellig. Ons gun julle die hoop dat 'n nie-rassige bedeling tot stand gaan kom waar meriete en verdienste die enigste oorweging by aanstellings en die samestelling van sportspanne sal wees. Ons gun julle die hoop dat daar in die toekoms geen diskriminasie in Mzanzi sal wees nie. Ons gun julle die hoop dat boere in jul voedselbehoeftes sal voorsien. Ons gun julle die hoop dat misdadigheid, geweld, korrupsie, wanbestuur, nepotisme, armoede, verval en ellende sterk sal afneem en spoedig iets van die verlede sal wees.

Ons gun julle jul wag-en-sien-houding.

Ons deel nie julle hoop nie. Ons doen toekomsprojeksies op grond van die huidige toestande in die land en ons ervarings van die ANC se bestuursvermoëns. Ons kom tot die gevolgtrekking dat dinge nie gaan verbeter nie, maar eerder gaan versleg.

Ons besef dat die huidige meerderheid te groot is, en die minderheid te klein, en dat ware demokrasie in so 'n bedeling nie moontlik is nie.

Ons is besorg daaroor dat ons taal stelselmatig uitgewis word. Ons is besorg daaroor dat ons kinders minderwaardige onderwys ontvang. Ons is besorg daaroor dat daar in die toekoms nie vir hulle werk in Mzanzi sal wees nie. Ons is besorg daaroor dat daar in die toekoms nie voldoende skoon water, krag en voedsel sal wees nie. Ons is besorg oor die instroming van onwettige Afrika-immigrante. Ons is besorg oor die slagting onder blanke boere. Ons is besorg daaroor dat daar 'n wye persepsie onder swart leiers en gewone swartmense bestaan dat witmense die land van hulle "gesteel" het en dat ons nie hier hoort nie. Ons is besorg daaroor dat hulle dit as 'n rede sien om teen ons te diskrimineer, ons te verdryf, te kaap, te besteel, te beroof, te verkrag en te vermoor.

Ons gun julle dit om ook daaroor besorg te wees. Ons gun julle dit om nie daaroor besorg te wees nie. Ons gun julle dit om ons as pessimiste en rassiste te beskou.

Ons sien vir ons en ons kinders geen toekoms in Mzanzi nie. Ons sien vir ons geen toekoms as vreemdelinge in die buiteland nie. Ons sien ons toekoms in 'n eie Boerestaat waar ons oor onsself regeer en ons eie belange bevorder. Dit is ons droom, ons hoop, ons ideaal, ons visie.

Gun ons dit asseblief, selfs al dink julle dis dwaas, vergesog, naïef, onmoontlik, lagwekkend, vermaaklik, komieklik, verkramp, rassisties of wat ook al.

Ons gun julle jul droom, jul hoop, jul ideaal, jul visie dat dinge in die Nuwe, Nuwe SA oftewel Mzanzi oftewel Azania sal regkom, selfs al dink ons dis dwaas, vergesog, naïef, onmoontlik, lagwekkend, vermaaklik, komieklik, blind-liberaal, selfvernietigend of wat ook al.

Julle wil nie in ons Boerestaat kom woon nie. Ons gun julle dit. Waarom bemoei en vermoei julle jul dus met die besonderhede van hoe so 'n staat sal werk of nie werk nie? Dit is mos óns probleme. 'n Boer maak 'n plan.

Jelleke Wierenga

Oorsprong:LitNet
http://litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&cause_id=1270&news_id=62138&cat_id=160

No comments: