Saturday, 7 March 2009

Op Kommando: Afrikaners moet hulself bewapenDeur Vlad du Plessis

Soos sake in Suid Afrika daaruit sien is dit genoeg om enige Afrikaner tot depressiwiteit te dwing. Eerder as om depressief te raak moet ons tot aksie oorgehaal word.

Die volksmoord wat met die stille goedkeuring van die ANC regime gepleeg word duur voort op plase en in voorstede. In 'n vorige stuk het ek die absolute noodsaaklikheid van Afrikanerweerbaarheid aangevoer. Graag wil ek dit nou onomwonde stel dat Afrikaners hulself moet bewapen.

Suid Afrika is op die rand van 'n chaotiese inteenstorting. Hetsy verkiesingsgeweld, die finale ineenstorting van Eskom se dienste, 'n natuurramp of wat ook al, Suid Afrika sal nie 'n ernstige uitdaging van sy dag tot dag funksionering kan hanteer nie.

Indien die swart massas opgesweep word of nie toegang tot daaglikse benodighede sou kry nie sal hierdie land soos 'n kruitvat ontplof. Politieke polarisasie, tesame met die hoe vlak van misdaad en relatiewe wanorde en korrupsie het 'n baie onstabiele sosio-politieke omgewing geskep.

As grootskeepse geweld losbreek moet Afrikaners bewapen wees om die aanslag te kan afweer. Afrikaners moet opgelei en weerbaar wees om wapens te kan hanteer. Reeds onder die huidige sg. 'misdaadgolf' (volksmoord) is dit onwys om nie 'n vuurwapen te besit nie. Daar is 'n daaglikse geweldadige aanslag op ons mense.

Elke gesin moet oor ten minste een vuurwapen beskik. Boonop moet elke gesinslid, ongeag ouderdom, opgelei wees om die wapen(s) korrek te hanteer. Dit is ook belangrik dat daar gereeld aan opleidingsessies deelgeneem word.

Dit is wenslik dat volksgenote opgelei word deur Afrikaner organisasies soos die Kommandokorps. Hierdie sessies plaas Afrikaners binne die ondersteuningsraamwerk van ander volksgenote. Dit ontbreek ook die onjuiste en polities korrekte hantering van die veiligheidskrisis wat deur privaatorganisasies aangevoer word.

Afrikaners moet bewapening en gepaardgaande opleiding ter harte neem.

http://vlad.dienuwesuidafrika.com

1 comment:

Anonymous said...

Ik vind het als Nederlander schokkend om te lezen hoe het met de Afrikanen gaat. Uw blog heeft hopelijk grote delen van Vlaanderen en Nederland bereikt!