Thursday, 23 July 2009

AWB was beter as ANC / AWB was better than ANC

‘n Foto met ‘n ongehoorde stelling is besig om die rondte te doen. Dit toon ‘n groep betogende swartes wat hul misnoeë met die huidige bewind in geen onduidelike terme te kenne gee nie.

Oorsprong: Dan Roodt Woernaal
http://roodt.org/?p=37

No comments: