Sunday, 30 August 2009

Mediese Handleiding - Dr F.C Terblanché

Druk gerus Dr. F.C Terblanché se Mediese Handleiding uit en versprei dit onder jou vriende en geliefdes en plaas natuurlik ook 'n kopie daarvan in jou noodhulpkassie.

As u nie die aangehegde dokument kan sien nie, kliek hier.
http://medies.dienuwesuidafrika.com
http://www.box.net/shared/yyxc6s7yrl

Deur Francois C. Terblanché

Voorwoord

Vir al my Broers en Susters in Onse Here Jesus Christus as hulp vir voorbereiding vir hindernisse wyl ons nog op aarde is. U is welkom om hierdie handleiding te kopieër en te versprei in totaliteit sonder enige veranderings solank dit tot eer van my persoonlike Verlosser en Saligmaker die Here Jesus Christus strek. U is verder welkom om dit vir persoonlike behoeftes te verander en/of te wysig, indien dit nie in sodanige veranderde vorm versprei word nie.

Al die inligting in hierdie MEDIESE HANDLEIDING sowel as in die OORLEEFHANDLEIDING word ter goeder trou verskaf, en daarom vanselfsprekend op u eie risiko gebruik. Die raad in hierdie handleiding word verskaf as laaste uitweg as hulp onder oorlewingstoestande en behoort nie gevolg te word indien mediese dienste, dokters, moderne geriewe, ens. beskikbaar is nie. Deur hierdie handleiding te lees en/of te gebruik onthef u die outeur en uitgewer van enige en alle blaam, skuld, vervolging en verwyte.

Indien u nie saamstem om hierdie twee handleidings in alle opsigte op u EIE RISIKO te gebruik nie, hou asb. onmiddellik op lees en vernietig hierdie kopie of gee dit weg aan iemand anders.

Hierdie handleiding is die tweede deel van ‘n tweeledige oorlewingsdokument. Die eerste deel handel oor oorlewing en is geskryf en gepubliseer gedurende 2007.

Wat hierdie twee handleidings uniek maak is die feit dat dit geskryf is vanuit ‘n Gereformeerde Christelike oogpunt.

Hierdie handleiding is geskryf te Nieu Zeeland, waar die outeur hom tans bevind.

Boeregroete aan my volksgenote; sowel as aan my Broers en Susters in Onse Here Jesus Christus.

Francois C. Terblanché

Kopiereg voorbehou, Augustus 2009

Oor die outeur: Die outeur is ‘n mediese dokter en chemiese ingenieur en werk tans in Nieu Zeeland. Die outeur het alvorens sy mediese studies (aan die Universiteit van Pretoria) by dieselfde Universiteit Chemiese Ingenieurswese bestudeer, en beskik ook oor ‘n Baccalaureus, Meesters sowel as Doktorsgraad in die Chemiese Ingenieurswese. Die nagraadse studie in die Chemiese Ingenieurswese is gepleeg op die inheemse (eerder endemiese) Suid Afrikaanse medisinale plant Lippia scaberrima se essensiële olie.

Laai Dr. Terblanché se handleiding hier af:
http://medies.dienuwesuidafrika.com
http://www.box.net/shared/yyxc6s7yrl
http://www.dienuwesuidafrika.com/

No comments: