Sunday, 30 August 2009

Oorleefhandleiding - Dr F.C Terblanché

Druk gerus Dr. F.C Terblanché se Oorleefhandleiding uit en versprei dit onder jou vriende en geliefdes en plaas natuurlik ook 'n kopie daarvan in jou noodhulpkassie.

As u nie die aangehegde dokument kan sien nie, kliek hier.
http://oorleef.dienuwesuidafrika.com
http://www.box.net/shared/f0olyldglc

Deur Francois C. Terblanché

Voorwoord

Vir al my Broers en Susters in Onse Here Jesus Christus as hulp vir voorbereiding vir die Groot Verdrukking en alle ander hindernisse wyl ons nog op aarde is. U is welkom om hierdie handleiding te kopieër en te versprei in totaliteit sonder enige veranderings solank dit tot eer van my persoonlike Verlosser en Saligmaker die Here Jesus Christus strek. U is verder welkom om dit vir persoonlike behoeftes te verander en/of te wysig, indien dit nie in sodanige veranderde vorm versprei word nie.

Al die inligting in hierdie handleiding word ter goeder trou verska f, en daarom vanselfsprekend op u eie risiko gebruik. Die raad in hierdie handleiding word verskaf as laaste uitweg as hulp onder oorlewingstoestande en behoort nie gevolg te word indien mediese dienste, dokters, moderne geriewe, ens. beskikbaar is nie. Deur hierdie handleiding te lees en/of te gebruik onthef u die outeur en uitgewer van enige en alle blaam, skuld, vervolging en verwyte.

Hierdie handleiding is die eerste deel van ‘n tweeledige oorlewingsdokument. Die tweede deel handel oor mediese en tandheelkundige versorging indien geen mediese dienste beskikbaar is nie, en behoort DV gereed te wees voor die einde van 2007.

Hierdie handleiding is geskryf te Nieu Zeeland, waar die outeur hom tans bevind.

Boeregroete aan my volksgenote; sowel as aan my Broers en Susters in Onse Here Jesus Christus.

Francois C. Terblanché
Kopiereg voorbehou, Maart 2007

Laai Dr. Terblanché se handleiding hier af:
http://oorleef.dienuwesuidafrika.com
http://www.box.net/shared/f0olyldglc
http://www.dienuwesuidafrika.com

No comments: