Sunday, 6 December 2009

Als Sinterklaas in Zuid-AfrikaDinsdag 1 december 2009 20:45 door Tom Zwitser

Nu de WK voetbal in Zuid-Afrika voor de deur staan, steken de beesten weer de kop op. Het ene beest is dat van de FIFA hotemetoten die tijdens een helikoptervlucht aanwijzen op welke hotspots de nieuwe stadions van miljarden dollars gebouwd moeten worden (en welke bestaande stadions dus niet verbouwd gaan worden). En het andere beest is dat van de semi-publieke verontwaardiging over iedere dollar die besteed wordt aan stadions en sport in plaats van aan de armste drommel van het land. Het WK in Zuid-Afrika is dus het evenement van de Hotemetoten in de stadions en de moordende en stelende Hottentotten daarbuiten. En van heel veel dat verzwegen wordt.

Dus moet iedere voetbalsupporter die naar Zuid-Afrika komt, voorgelicht worden over de manier waarop hij zich het beste kan gedragen in het gevaarlijkste land ter wereld: “Men kan zich beter niet als blanke toerist gedragen, noch bellen op straat of met een opvallend horloge rondlopen maar het beste doen alsof men er thuis is.” Dat zei de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, Rob de Vos. Maar doen alsof je thuis bent tijdens de Wereldkampioenschappen Voetbal is voor een Oranjesupporter een godsonmogelijke opdracht; dan geldt immers bij uitstek hoe aparter hoe beter. Hoe apart kan c.q. mag het er derhalve straks aan toe gaan in Zuid-Afrika?

Want Zuid-Afrika is een apart land. Veel aparter dan China, de VS of Europa. Voor 1990 had men er al een bij wet geinstitutionaliseerde Apartheid. Dat betekende dat zwarten er officieel tweederangs burgers waren, achter de blanken. Beide rassen hadden een vast omschreven positie in de wet en hadden vast omschreven, zij het deels verschillende, rechten en plichten. Zo was bijvoorbeeld de dagelijkse praktijk dat de blanke Boeren het land in cultuur brachten en de zwarten daar enigszins, maar niet teveel van profiteerden. Sinds de blanke president De Klerk Nelson Mandela in 1990 vrijliet, in 1994 verkiezingen uitschreef waar ook zwarten aan konden deelnemen, en de partij van Mandela (ANC) prompt aan de macht kwam, is de situatie veranderd. Zwarten werden eerst bij wet gelijk gesteld aan blanken. Daarna werden blanken vogelvrij. Want in een land zonder tweederangsburgers heb je alleen nog eersterangsburgers en vogelvrijen.

De WK voetbal in Zuid-Afrika worden door de zwarte machthebbers aangegrepen om het internationaal als “één natie, één lied, één land” (Danny Jordaan) te presenteren dat nu “volwaardig deel is van de internationale gemeenschap” (Winie Mandela). De zwarte machthebbers in Zuid-Afrika lijken nu een nieuwe variant van de Amerikaanse methode toe te passen: One nation all over America werd grotendeels gerealiseerd door alle indianen uit te moorden en de rest in een openlucht museum te stoppen met voldoende drank en drugs. Zo ook in Zuid-Afrika; daar wordt nu van bovenaf een African Dream opgelegd waar iedere zwarte in moet geloven, door tegelijkertijd degenen die het land rijkdom en welvaart brachten – de Boeren – met wortel en tak te beroven, verjagen, uit te roeien, hun landgoederen te vernietigen en het land te laten verwilderen om ook de laatste vruchtbare gronden van Zuid-Afrika aan de erosie prijs te geven. Sinds de afschaffing van de Apartheid zijn tienduizenden overvallen op Boeren gepleegd en de officiele aantallen van de daarbij omgebrachte Boeren bedragen tenminste 2000. Zuid-Afrika is dus vele malen aparter geworden dan tijdens de geinstitutionaliseerde Apartheid.

Toen een dik jaar geleden de Olympische Spelen gehouden werden in China was er sprake van dezelfde twee beesten die ook nu de kop op steken. Toen klonk uit een paar grachtengordel keeltjes het jolige “We gaan ni na China.” Dit liedje is nog steeds niet vervangen door een swingend “wij gaan ni na Afrika,” maar de lobby is inmiddels wel op gang gekomen. Niet vanwege de genocide op de Boeren die gaande is, maar vanwege de armoede onder zwarten. Want die arme drommels moeten sinds hun herstelde burgerschap uit pure armoede de straat op om automobilisten en toeristen op klaardichte dag te beroven, te vermoorden of te verkrachten. En dat is natuurlijk een onmenselijk bestaan. De iets beter gesitueerde drommels kunnen allicht nog de stad uit, de paden op en de lanen in om de Boeren te beroven, te vermoorden en te verkrachten maar de menigte allerarmsten is daar nog niet toe in staat.

De prangende vraag echter, hoe een Oranjesupporter het beste ons land kan vertegenwoordigen in het aanstaande feest der feesten is nog steeds niet beantwoord. Ons idee is als volgt: U sluit U aan in de rij der aparte feesten en bekleedt U met het feestgewaad van de Hollandse Apartheid. U gaat als Sinterklaas. Op Uw paard. Zonder zwarte Pieten. Anders dan de Sinterklazen in deze dagen neemt Uzelf Uw pepernoten mee in een grote zak en smijt geregeld een handvol van het lekkers in het gezicht van de eerste de beste zwarte drommel die U van Uw paard en mijter komt beroven. Dit is geheel volgens de plaatselijke apartheidscultuur en men weet niet beter of het hoort zo. U geeft een vrolijke noot aan het Oranjelegioen en toont zo werkelijk aan dat U thuis bent in ons eie Suid-Afrika.

Oorsprong:Bitterlemon
http://bitterlemon.eu/pages/post.aspx?ID=59cc6eab-c1e2-41cb-96d7-59a9396cf9c1

No comments: