Thursday, 15 April 2010

Bekendstellingsbrief van die Kommandokorps


In die 1970’s en 1980’s het ons as jong seuns militêre diensplig gedoen. Die meeste van ons het daarna grensdiens op die grense van ons land gedoen.

Die meeste van ons weet en erken dan ook dat die weermag (Die ou SAW en SAP) van ons ware manne gemaak het. Ons as soldate van daardie tyd het meer as ons deel gedoen.

Dit was egter die politici van daardie tyd wat nie húl doelwitte kon bereik nie en wat toe die weg van onderhandeling ingeslaan het en ons in die proses ver-loën het.

Terwyl ons in die bosse en sand gesweet en geswoeg het, het hierdie politici onder die leiding van ’n FW de Klerk, ’n Pik Botha, ’n Roelf Meyer en ’n Leon Wessels ons land skaamteloos weggegee aan daardie vyand teen wie hulle ons juis vir 33 jaar aangespoor het om te veg!

Voor en tydens hierdie tydperk het hulle ons gebreinspoel teen die “Rooi Gevaar” – die Kommunisme – en die “Swart Gevaar” en toe ewe skielik word hierdie “gevaar” nie meer so gevaarlik nie.

Alles ’n poging om ’n sogenaamde “reënboognasie” te bou.

Nadat die ANC/SAKP/Cosatu- alliansie ’n klinkende oorwinning by die onderhandelingstafel bereik het, word die leier van hierdie terroriste vrygelaat en as ’n “goedige swart oupatjie” aan die wêreld voorgehou.

Sy beeld word so gepoets dat hy verhef word tot ’n internasionale “ikoon” en held.

Vir die meeste was dit ’n skok dat al ons “swoeg en sweet in die bosse en sand” sommer so, sonder slag of skoot, oorhandig is aan hierdie hordes swart bendes.

Die meeste van ons het daarom steeds ons “browns” ons “skeleton webbing” en ander uitrusting soos dixies in ons balsakke gehou.

Wel, daardie tyd het nou aangebreek! Ons mense word tans in ’n skrikwekkende tempo uitgemoor en dít terwyl ons ontwapen word!

As ’n mens met oud-generaals praat en vra of daardie oorlog dan vergeefs was, is hul antwoord heel dikwels: “Ja, maar ons het goeie ondervinding opgedoen”. Maar wat is die gevolg van ondervinding? Sekerlik dat dit weer benut sal word! Nou ja!

Ons het baie gewik en geweeg ten opsigte van watter soort eenheid ons op die been wou bring.

Uiteindelik het ons besluit om die kommando-struktuur te hervestig, want kommando’s was deur al die jare (sedert 1671) ons (Boere se) tradisionele beveiligingseenhede. Kommando’s was ook deur al die jare defensief en gebiedsgebonde.

Ons het vervolgens die Kommandokorps as ’n wettige art. 21-maatskappy gestig waarbinne ons ons mense tans organiseer en oplei sodat ons hierdie aanslae teen ons mense kan afweer.

Om ‘n ordelike struktuur en kommunikasie met ons lede en ondersteuners te bewerkstellig het ons vir elke streek ‘n Facebook-groep gestig. Dit is uiters belangrik dat elkeen nou gaan aansluit by sy/haar streek se Facebook-groep. Lede sal derhalwe in kennis gestel word van die weerbaarheidskursusse, Kommandokorps-kampe en algemene inligting i.v.m. hul streke. As jy nie ‘n lid is van jou streeksgroep nie sal jy nie ingelig wees oor wat in jou streek plaasvind nie – so sluit asb. so spoedig moontlik aan by jou streeksgroep:

Pretoria:

http://www.facebook.com/group.php?gid=113484795342146

Noord-Transvaal:

http://www.facebook.com/group.php?gid=113019792056010

Oos-Transvaal:

http://www.facebook.com/group.php?gid=117351744946935

Wes-Transvaal:

http://www.facebook.com/group.php?gid=104861189556291

Witwatersrand:

http://www.facebook.com/group.php?gid=117420001606181

Oranje Vrystaat:

http://www.facebook.com/group.php?gid=117519621592424

Oos-Kaap:

http://www.facebook.com/group.php?gid=117520864929249

Wes-Kaap:

http://www.facebook.com/group.php?gid=113514938666882

Trans-Oranje (Noord-Kaapland)

http://www.facebook.com/group.php?gid=113859808633710

Namakwaland:

http://www.facebook.com/group.php?gid=110154365685270

Weskus:

http://www.facebook.com/group.php?gid=113005382056480

Natal:

http://www.facebook.com/group.php?gid=117039368308288

Oorsprong:Kommandokorps Facebook Groep
http://www.facebook.com/group.php?gid=270783752762
http://www.elkobesighede.net/kommando/index.html

No comments: