Tuesday, 20 April 2010

Bewerings in media teen die Suidlanders


Op Sondag 18 April verskyn daar ‘n berig in die “Sunday Tribune” waarin daar verskeie bewerings gemaak word teen die Suidlanders waaronder die werwing van oud militêre en veiligheids polisie lede en ook dat die Suidlanders agter ‘n e-pos veldtog is wat daarop uit is om die 2010 sokker toernooi in Suid Afrika te boikot. Daar word verder ook beweer dat die persone wat in Worcester gearresteer is met onwettige wapens en springstowwe Suidlanders was.

Die skrywer van die artikel gaan selfs so vêr om te beweer dat die Suidlanders “ondergrondse” strukture het wat gemobiliseer word om sekere onwettige aksies te loods. Die joernalis, ene Dewet Potgieter skryf vêrder dat hierdie bewerings aan hom deurgegee is deur ‘n “bron” binne die Suidlanders.

Die Nasionale bestuur van die Suidlanders verwerp hierdie bewerings met die minag wat dit verdien en daag mnr Dewet Potgieter en ook die SAPD om hierdie bewerings in die publiek met feite te staaf. Die bewerings word gesien as ‘n poging om die Suidlanders te diskrediteer om sodoende die steun wat die Suidlanders huidiglik geniet te minimaliseer.

Die Suidlander Nasionale bestuur stel dit onomwonde dat daar GEEN ondergrondse aktiwiteite bedryf word nie en dat daar geen intensie of poging bestaan om enige onwettige aktiwiteite te bedryf nie. Die amptelike Suidlander DEKLERASIE stel dit duidelik dat geen onwettige aktiwiteite geduld sal word nie. Alles wat deur die Suidlanders bedryf word is in die ope en sigbaar.

Die Nasionale bestuur was vandag in gesprek met die Suidlander bestuur in die Weskaap en ook die sameroeper van Worcester om te bepaal of die aangeklaagdes deel was van enige van die Suidlander groepe. Dit is bevind dat die aangeklaagdes nie deel was of is van enige Suidlander groepe nie en is daar ook geen rekord dat hulle ooit enige Suidlander vergaderings in die streek bygewoon het nie.

Die Nasionale bestuur is egter besig om die saak verder te ondersoek en sal die bevindinge in die media bekend maak so spoedig moontlik.

Ons wens weereens alle ondersteuners te vra om nie summier alle gerugte te glo of verder te versprei voor dit nie behoorlik getoets is nie. Die Nasionale bestuur wens ook alle ondersteuners te maan om te waak teen ENIGE onwettige optrede aangesien dit nie net u self en u gesin beinvloed nie maar ook ‘n groot gemeenskap van ondersteuners landwyd wat reeds in die Suidlander strukture opgeneem is.

Oorsprong:Die Suidlanders
http://suidlanders.co.za/bewerings-in-media-teen-die-suidlanders/

No comments: