Friday, 16 April 2010

Clem Sunter ontwaak


Deur Radio Pretoria

Nuuskommentaar - 16 April 2010

Gedurende die jare voor 1994 se oorgawe, het die welbekende sakeman mnr. Clem Sunter elke moontlike geleentheid gebruik om Afrikaners te byt met sy bedekte op- en aanmerkings. Dit is derhalwe nodig om nou met versigtigheid kennis te neem van sy jongste uitsprake oor Afrikaners. In een van die bekende dagblaaie het hy niks nuut kwytgeraak nie, maar dit bly interessant om hierdie nuwe denke van nader te beskou.

Mnr. Sunter wys daarop dat Afrikaners in die vorige bedeling die mense was wat in die staatsdiens hul loopbane begin en geëindig het. Afrikaners was die polisiebeamptes, spoorwegwerkers, munisipale werkers, departementele klerke en het ook parlementariërs geword.

Hierteenoor het Afrikaners in die nuwe, Ruwe Suid-Afrika, eensklaps die mag verloor en is nou aan hul eie lot onderwerp. Hy meld dat hy bewus is daarvan dat Afrikaners die grootste bydraers word tot die Johannesburgse Aandelebeurs. Hy merk oral op hoe jong Afrikaners besig is om hulle in te grawe in die ekonomie deur ondernemerskap – en hy dink hulle doen fantasties goed met alles waarmee hulle besig is. Hy noem die nuwe optrede van Afrikaners die groot trek na die ekonomiese wêreld en maak ’n treffende vergelyking van hoe die Jode die ekonomiese wêreld betree het. Hy is van oordeel dat die Afrikanerdom met sy sterk geloof- taal- en kulturele bande ’n sterk en byna onoorwinlike span geword het.

Wat mnr. Sunter egter nie meld nie, is dat Afrikaners ook besig is om ’n volkseie ekonomie te vestig. Hierdie nuwe rigting waarin Afrikaners nou beweeg sal mnr. Sunter dalk laat agteroor slaan van verbasing. Ons volk het begin met ons volkseie handelsinstituut, ons eie sakekamers, ons eie volksbanke, en die eerste tree is gegee na ons eie versekeringstruktuur. Dalk is dit bloot omdat mnr. Sunter nie in die werklike nasionalistiese volkskringe beweeg dat hy dit nie besef nie. Maar sy uitsprake is ‘n bevestiging daarvan dat Afrikaners wel die wil en ook beslis die vermoë het om hulle merk te kan maak.

Laat ons egter nie op ons louere sit omdat die vrydenkers ons eenkeer geprys het nie. Dit is net moontlik dat dit weer ’n metode is om die Boere-Afrikaner te vlei in die hoop dat hy gaan terugsit en niks doen nie, veral in ‘n tydperk van spanning in die land en tussen rasse, waarin die Boerevolk juis massaal byeen kom en na oplossings en uitkomste begin soek. Dankie vir die kompliment, Meneer Sunter, maar ons is nog nie klaar nie. Daar is nog baie wat gedoen moet word. Ons volksekonomie moet maksimaal ontwikkel word, en dan geleidelik uit die ekonomie van die ANC-en-meeloper-Suid-Afrika onttrek word.

Dit sal een van die groot ondersteunings word vir die al luider klinkende eis vir ons reg op onafhanklikheid in ‘n eie, vrye volksrepubliek, want dan het so ‘n volksrepubliek reeds die broodnodige ekonomiese onderbou.

Miskien sal mnr. Sunter en sy liberale vriende se oë rek wanneer Afrikaners hul eie volksraadverkiesing hou, om daarna die volk se eise te stel aan diegene waar dit gedoen moet word. Ook hierdie proses, wat gestuur word deur die Volksraad Verkiesings Kommissie (VVK), het skielik in momentum toegeneem en uit die blokke gespring. Oral word verneem dat openbare vergaderings gehou word waartydens honderde en selfs duisende volksgenote hulle laat registreer vir die komende volksraadsverkiesing. Ons mense toon nou duidelik dat hulle vry wil wees – staatkundig en ekonomies.

Met ’n al sterker volksekonomie, met ’n al groter wordende eendragtigheid rondom die republikeinse vryheidsideaal, gaan Clem Sunter nog baie penne leeg skryf oor die onoorwinlikheid van die Boere-Afrikaner.

Oorsprong:Radio Pretoria
http://www.radiopretoria.co.za/Nuuskommentaar.php

No comments: