Thursday, 29 April 2010

Mites van grondrestitusie

2010-04-27 23:25
Charl-Pierre Naude

Onlangs het regeringsgeluide oor ’n herverdeling van private grondbesit baie mense die harnas ingejaag. En hoe losser die skroewe ten grondslag van die argument blyk, hoe yweriger rangeer die ANC se restitusie-koekepanne op en neer.

Die argument dat wit boere in die breë hul grond op “onwettige wyse” verkry het, het slegs baie gedeeltelike gronde. En dié mite begin nie by mnr. Julius Malema nie. Dis deel van mites wat integraal deel was van die struggle (net soos wat ander mites deel was van apartheid).

Onlangs nog het Malema gebulk: “Waarom moet ons grond terugkoop wat van ons gesteel is?”

Hierin sit ’n vet streep oorvereenvoudiging. Ons val vas in swart-en-wit loopgrawe waarin elkeen gedwing word om eie belang te regverdig. En dis omdat miteskepping, en nie historiese feite nie, dikwels ten grondslag van hervormings­argumente lê.

Die ergste daarvan is dat dit die noodsaak vir grondhervorming in wese soos ’n leuen laat lyk. En grondhervorming ís nodig, maar dan op geldig historiese gronde.

Onlangs het die Britse Financial Times dit in ’n hoofartikel betreur dat grondoordrag nie vinniger plaasvind nie sodat die besit van boerderygrond die getalleverhouding van wit tot swart kan weerspieël. Dié argument impliseer dat daar onteiening van landbougrond in Suid-Afrika plaasgevind het en boonop dat dit rasgedrewe was.

Daar was geen noemenswaardige onteiening van swart landbougrond deur wit boere nie. Daar was histories geen landboutradisie onder swart mense in die land nie. Dit was ’n Westerse (lees: wit) tradisie, vandaar die naam “boere” vir Afrikaner-pioniers. Landbougrond is nooit afgevat nie, dit is deur die wit pioniers bewerk en die tradisie is uit niks gevestig.

In terme van landbou het wit boere niemand onteien nie. Hulle was die land se enigste landbouers en het ons voedselmandjie, dikwels in dorre streke, tot stand gebring. Die “swart volkere” (selfs onder apartheid) het die beter landbougrond, in die ooste van die land, gehad, maar dit het niks gelewer behalwe armoede nie.

Natuurlik het apartheid ’n rol daarin gespeel, maar daar was eweneens geen landboutradisie voor apartheid nie, of selfs voor dit.
Maar wat is wel verplaas deur die pionierboere?

Drie tradisies: die swart bestaansboerderye in dele van die land, die nomadiese jagter-versamelaarkultuur van byvoorbeeld die Khoisan (met gepaardgaande volksmoord van hierdie eerste bewoners van die land deur wit én swart), en die gedeeltelike verplasing van nomadiese beesboere (ook swart, meestal Nguni).

Dié drie leefwyses het tog ook in ’n mate ’n vorm van historiese seggenskap oor die land geïmpliseer.

En hulle het dit verloor – nie soseer deur fisieke geweld soos die ANC dit wil hê nie, maar kultureel en ekonomies: Een soort ekonomie het drie ander vorme daarvan verplaas (hoewel nie beroof nie) en sodoende ontmagtig en onteien. Laat ons dit nie ontken nie.

Maar kom ons ontplooi die korrekte terme voordat ons praat van restitusie.

Restitusie behoort nie plaas te vind omdat wit mense proporsioneel meer van die land besit as swart mense nie. Proporsioneel en binne die landboutradisie het wit boere niks verkeerd gedoen nie behalwe om suksesvol te wees.

Hoe gaan ons toekomstige swart boere vergoed vir wat hulle verloor het?

Hul ekonomieë was premodern en sou nie vertaal het tot ’n moderne ekonomie nie. Helaas is hulle ’n kans ontneem om organies tot die punt te ontwikkel waar hulle die keuse daartoe sou gehad het.

Dit het gebeur deurdat hulle hul kulturele lebensraum verloor het lank voordat hulle daardie punt kon bereik het. En daarin sit onteenseglik ’n verlies. En wel een wat getakel moet word.

Die feit dat dít nie in Noord- of Suid-Amerika gedoen is nie, is geen teenargument nie.

Ons het die kans op ’n ruimhartiger en billiker gemeenskaplike toekoms.

Maar hou op lieg oor die terme. Want daardeur word hervorming in die wiele gery, nie bevorder nie.

Oorsprong:Beeld
http://www.beeld.com/Rubrieke/Gasrubriekskrywers/Mites-van-grondrestitusie-20100427

3 comments:

Anonymous said...

Beeld lesers kommentaar:

schalk 4/28/2010 7:35:19 AM

HOOR HOOR!

Ek hoop die mense in beheer wil die berig lees wat absoluut die waarheid weergee. Ek stem beslis saam.

Die tragedie is dat jong swart ANC jeugliga ondersteuners opgesweep word deur die sogenaamde maklike terugvat van eiendom. En as hulle dit gekry het wat gaan hulle daarmee maak. Kos in jou maag en vooruitgang deur boerdery kom nie vanself nie maar slegs deur harde werk en nie deur net die aanplant van 10 rye mielies en aanhou van 4 beeste en 'n paar bokke nie. dit verg harde werk en deursettings vermoe om 'n sukses te maak van boerdery en grondhervorming.

Die regering behoort strenger maatreels daar te plaas met die gebruik van grond wat verkry is. Indien dit nie bebruik word nie moet dit op 'n tenderbasis uitgesit word vir die kandidate wat gemonitor moet word vir spesifieke gebruik van die plase. Indien so 'n plaas dan nie binne 'n sekere tydperk benut word nie moet dit weer op tender uitgesit word om die volgende kandidaat 'n kans te gee om homself te bewys.

Pieter Oosthuizen 4/28/2010 8:02:42 AM

Gebrekkige kennis oor die geskiedenis verander persoonlike opinies in NASPERS feite en koerantberigte. Na Sjaka se Dfeqane waarin hy bykans alle swart stamme in die Transvaal en die Vrystaat verwoes het, het daar net n paar enklawes oorgebly. Dit is die gedeelte rondom Venda, Lesotho wat die nomadiese swartes ingeneem het en deel van die Sotho bevolking gemaak het en in Mafeking area, waar die Tswanas hulself tuisgemaak het. Die Zoeloes was onder leiding van Soshangane was, het oor die grens van Mosambiek gevlug, en hulself daar gaan tuismaak, en die Zoeloes van Silkaats het in Zimbabwe gaan bly, en die Ndebeles wat in Matabeleland bly, vandag se hoofsteunbron van die MDC. Verder was die binneland van die Vrystaat en die Transvaal ontvolk, en het die Voortrekkers die grond wettig gekoop van stamhoofde waar daar wel stamme teenwoordig was, of die grond deur verowering vekry. Die wettige verkryging van grond is bevestig deurdat Brittanje self, by die Sandrivierkonvensie van 1852 en 1852, die boere amptelik die eienaars van die grond in die Transvaal en die Vrystaat verklaar het, tydens Brittanje se vestiging van die Boererepublieke. Dit is dus boeregrond. So ook Natal wat wettig bekom was deur Piet Retief en sy geselskap tydens onderhandelings met Dingaan, en nadat Retief hulle hul ooreenkoms met Dingaan nagekom het, en die traktaat geteken het, is hul vir hul moeite vermoor by Umgungundhlovo. Die wettige eienaars van alle grond in die Transvaal, Vrystaat en Natal is dus die boere, niemand anders nie. Enige onderhandelings oor grond moet daar begin, anders is dit bedrog. En dit weet selfs die Zoeloes se geskiedkundige/toordokter, Credo Mutwa, en hy dui dit ook so in sy skrywes aan.

TC 4/28/2010 8:04:56 AM

Ek is al 13 generasies in SA. Ek daag Malema, Zuma, lieg-bek Mantashe en enige ander ANC lid uit om dieselfde te bewys. Ek het niks by enigiemand gesteel nie. Die ANC kan gerus hulle leuen-gesanik en ge-plunder staak.

Jules 4/28/2010 8:23:41 AM

ag geen AFrika regering steur hulle aan enige wette en geskiedenis nie .. hulle glo dat die kolonialiste alles by hulle gesteel het en dat hulle dit nou kan terugvat .. so ja . wie gaan die opvatting verander? FEITE verander dit beslis nie .. dit is alles hierdie illusie waaronder hulle verkeer .. en hierdie idee van .. jy MAG alles vat, die wereld skuld jou !

Anonymous said...

gideon 4/28/2010 9:17:23 AM

Thees ees a poleetical matta, do not confoose eet weeth thee faacts...net soos alle ander dinge wat ons politici (let wel nie leiers nie, ons het nie van daai nie) onder hande neem.

ek 4/28/2010 9:31:33 AM

Ek het eendag vir 'n boer gevra: as hy 'n stuk land vir sy werkers gee om vir hul eie sak te plant en te oes of hulle dit suksesvol sou kon done. Hulle het mos by hom geleer hoe om dit te doen en wat om te gebruik om 'n sukses te maak. Hy sê toe nee hulle wil nie eintlik leer nie want dan gaan hulle te veel verantwoordelikheid kry en daarvoor is hulle nie lus nie. Gaan lees bietjie by die Albasini ruines by Phabenihek: toe Albasini daar gekom het moes hy vir die swartes wild skiet om hulle aan die lewe te hou. Dit was makliker om so kos te kry as om dit self te gaan jag. Daar is al soveel grond vir hulle gegee maar die suksesvolle swart boere is dun gesaai. Die skrywer sê hulle het goeie landbougrond in die ooste van die land gehad maar hulle het dit nie benut nie. As hulle werklik wou vooruitgaan hoekom het hulle nie toe al die wit boere se raad gevra en geleer om self suksesvol te boer. Dis te maklik om apartheid en die wittes vir alles te blameer. Hulle het geswerf oor Afrika en die sterkeres het die ander doodgemaak as dit hulle gepas het. Van gevestigde boerdery was daar geen sprake voor die Hollanders en ander hier geland het nie. Ek hoop eendag sal ons almal die stydbyl kan begrawe en in rus en vrede in SA kan woon.

Ben 4/28/2010 10:31:59 AM

Goeie artikel Charl-Pierre behalwe vir oorblywende stuk simptoom van slagoffer wees van vals politieke korrektheid. Ons het gewoond geraak aan bedrog en misleiding deur keuse van terminologie. Die ANC het mooi geleer by die vorige bedeling se NP met oorneem van die woord "hervorming" ens. Hoe "hervorm" mens grond? Die regte woord in Zimbabwe sou grondroof wees. Boere wat in SA van grond afgedryf word met plaasaanvalle, oes- en veediefstal, plakkers op en langs hul plase en werklikheid van vals grondeise dreigemente van onteiening, se grond word net meer gesofistikeerd afgeneem deur metodes vanaf terrorisme (kyk ET) tot intimidasie en afdreiging. "Hervorming" se voet. "Kill the boer" is vorm van grondroof = Gesin afgedryf van plaas = Eiendom met geweld afgeneem van nageslag. Dit laat nie "grondhervorming" soos 'n leuen "lyk" nie - dit IS 'n ANC / NP leuen. Dis poging om soos in die "fabel" die wolf wat jou agtervolg te probeer afweer deur hom met jou kind te voer. As "grondhervorming soos die artikel beweer dan nodig was: Hoekom het dit in geen opsig gehelp nie? Plase is verwoes en onproduktief gemaak. Dit het swartes wat gelieg het in grondeise beloon vir bedrog. Dit het beeld geskep van blankes in vrywillige aftog wat grypsug in ruil vir zero bydraes net meer aanwakker - Malema se liedjie sê blykbaar nie net 'skiet die boere' nie, maar ook dat Boere lafaarde sou wees. In Afrika maak jy jou staan of jy word vertrap en uitgemoor. Kyk maar na die Voortrekker geskiedenis en die Mau-Mau in Kenia en . . . hoeveel voorbeeld wil mense kry voor mense soos Agri SA en hul Afrikanerbond = Broederbond en ander libbie geesgenote wakker word?

Anonymous said...

Chnel 4/28/2010 11:01:22 AM

Kom ons (huidige boere en mede afrikaners wie se voorvaders meestal ook maar boere was tot met die Boere-oorlog of depressie jare toe hulle noodgedwonge moes stad toe trek) dra by tot 'n volblad advertensie van die feite soos genoem in die betrokke rubriek in al die groot koerante van ons land, engels en afrikaans en veral in die wat oorwegend deur swartes gelees word.

Klaas Geswind 4/28/2010 11:11:22 AM

CP, gaan lees asb bietjie geskiedenis op. As mens so min van die feite weet soo jy, skryf jy sulke diep gebrekkige stuikke soos die. Gaan lees bv. wat in die 1920's gedoen is om die reservate waar swartmense gewoon het KLIENER te maak sodat hulle nie daar kan bestaan nie sodat hulle goedkoop arbeid vir die myne kan word. Dit was die Engelse wat dit gedoen het, maar dit was gedoen. En dan gaan dink jy of dit nie DALK n invloed gehad het op die oorgang van bestaansboere na nywerheidsboere ens. nie.Daar is baie sulke dinge wat jy kan gaan ontdek.Jy kan bv. ook wonder of wit boere in die ou Tvl en OVS nie hoofsaaklik bestaansboere was nie (soos die swart boere wat jy in groot teenstrydigheid in jou stuk wel suksesvolle beesboere noem!) en hoekom hulle die oorgang na nywerheidsboere gemaak het. En as daar eksterne faktore was (soos bv regeringshulp en voorkeur-toegang tot markte), of die swart bestaansboere dit ook gehad het?Ek dink nes jy die ANC jaag groot twak aan en is besig om met groot chaos te speel wanneer hulle aan die georganiseerde boerdery begin torring (hongersnood was dan net om die draai)- maar demit man, kry jou feite reg en argumenteer behoorlik (sien daai stukkie hierbo oor teenmstrydighede) anders doen jy jou eie saak skade aan!Hierdie lyk na n eerste "draft" van iets wat later dalk n intelligente rubriek kan raak. Maar op die oomblik is dit nie een nie.

JJJA1 4/28/2010 11:52:34 AM

Baie goeie artikel en `n vars bries om iemand so reguit te sien praat sonder die gewone "token-frases" on aan te dui hoe gebalanseerd jy is. Net reguit praat en feite. Ongelukkig moet ons een ding reguit in die oe kyk: Nerens in Afrika het redenasies, hoe oortuigend ookal, van beskaafde minderhede die deurslag gegee oor die lotsbestemming wat hulle meegeval het na uhuru nie. Sodra die swart meerderheid die politieke mag verkry het,was die brute mag van getalle al wat getel het. En dit sal weer so wees. In Zimbabwe was daar, na 35 jaar se absolute swart oorheersing en die besetting van politieke mag uitsluitlik deur swartes, nie eers 10 swart boere wat kon kompeteer met hulle wit kommersiele ewekniee nie, ten spyte van massiewe lenings, bevoordeling en korrupte meevallers. Die lot van plase wat hier oorgedra is aan swart boere vertel presies dieselfde storie. En die ou afgesaagde storie van dat die mense nie toegang tot finasiering het of dat hulle nie die kennis of leiding ontvang het nie, is absolute twak; dis `n kultuurverskil wat nooit oorbrug kan word nie. Ongelukkig sal al die historiese argumente en redenasies, hoe waar ookal, nie die Malemas en die Mugabes stuit nie. Hulle sal nie rus voordat hulle alles afgeneem het wat hulle reken die swartes toekom nie. En die swart meerderheid steun hulle absoluut daarin. Die mite van die gematigde middelgrond, wat kwansuis in die swart gemeenskap bestaan, is reeds besig om `n stadige dood te sterf. Kyk die feite in die gesig; ons is 4 miljoen teen 66% van 40 miljoen. Argumente en hofbevele gaan nie werk nie. Daarvoor is die transformasie van die regstelsel en die vervolgingsgesag reeds te ver gevorder.