Thursday, 15 April 2010

'n Volk het ontwaak


Deur Die Suidlanders

April 14th, 2010

In die begin jare van die Suidlanders en die boodskap van ‘n dreigende rewolusie in Suid Afrika het die Suidlanders vele kritiek ontvang. Boodskappe soos “julle is verkeerd, dit sal nooit gebeur nie” was aan die orde van die dag. Die media veral het die Suidlanders uitgewys as “vêr regs” en selfs “ultra regs”, sonder om eens een onderhoud met Gustav Müller of enige bestuurslid te reël om die ware feite te verkry.

Die openbare vergaderings was gekenmerk aan bywoningssyfers wat gewissel het vanaf 5 tot 50 persone in die eerste paar jaar. Verlede jaar was die bywoning by publieke vergaderings effe beter met syfers tussen 100 en 200 persone. Die boodskap het egter steeds sy pad gevind onder die mense en die kritici het steeds onderlangs gemor “die mense weet nie waarvan hulle praat nie“.

Met die gebeure rondom mnr Eugene Terreblanche se wrede kapmes moord het die publiek besef dat niemand gevrywaar is van die wrede Volksmoord wat stadig maar seker besig is om onder ons plaas te vind nie. Meer as 3200 boere is al wreed vermoor in die land sedert die blankes kaart en transport oorhandig het aan die swart regering. Die wrede moorde word afgemaak as “misdaad” en allerhande mooi praaitjies word elke dag gemaak deur die regering oor hoe “suksesvol” hulle die probleme aanspreek. Die waarheid en feite op die grond spreek egter vir hulself, die regering het GEEN beheer oor misdadigers in die land nie en die Volksmoord kan nie gekeer word deur oneffektiewe veiligheidsmagte nie. Hierdie wrede dade is besig om toe te neem in intensiteit en meer en meer blankes word elke dag op die wrede maniere vermoor.

Die mense het nou ‘n punt bereik waar genoeg verseker genoeg is, mense het met eens “wakker” geword en besef dat die situasie verseker nie gaan verbeter nie. Die bywoning van bykans 100 000 mense (sowat 18 000 voertuie) by mnr Terreblanche se begrafnis is verseker ‘n bewys dat daar ‘n omkeerpunt bereik is. Talle organisasies waarvan die Suidlanders een is word oorval met aansoeke om lidmaatskap.

‘n Nuwe hoogtepunt vir die Suidlanders is op Maandag 12 April bereik toe ongeveer 6000 mense opdaag vir die openbare vergadering in Pretoria. Die organiseerders het ‘n skoolsaal gehuur vir die byeenkoms met die gedagte dat soveel as 500 mense verwag kan word, verseker ‘n totale onderskatting van die belangstelling wat onder die publiek pos gevat het. (net interesant dat die media nie ‘n saamtrek van sowat 6000 mense by ‘n Suidlander vergadering as nuuswaardig beskou het nie)

Die waarskuwings wat deur die Suidlanders uitgereik was oor die afgelope paar jare is nou nie meer so verregaande soos wat baie mense wou reken nie, die rewolusionêre uitsprake deur persone soos Julius Malema is ’n duidelike aanduiding van wat in die gedagtes van die massas is…”Kill the Boer“. Dit het tyd geraak dat die blankes in die land begin hande vat en begin betrokke raak in hulle gemeenskappe om hierdie dreigende rewolusie die hoof te bied, al is dit net om te oorleef, maar iets moet gedoen word. Ons hande is egter redelik gebind in terme van die wet en die drakoniese vervolging van blankes wat dit sou waag om uitsprake van geweld te maak. Dit verander egter nie die feit dat Suid Afrika op die randjie van ‘n volskaalse rewolusie en daarna ‘n burgeroorlog staan nie.

Die tyd het gekom dat mense uiteindelik besef dat hulle nie net meer apaties op die kantlyn kan staan en skreeu nie, elkeen se deelname word nou vereis om die laaste vesting van ‘n ware gelowige Christen Volk te beskerm teen totale uitwissing deur ‘n barbaarse mag.

Oorsprong:Die Suidlanders
http://suidlanders.co.za/n-volk-het-ontwaak/

No comments: