Sunday, 18 April 2010

Regering wil wittes nie beskerm nie

deur Peter Immelman
2010-04-14 21:06

In Maandag Aktueel spreek Zelda Jongbloed die feit aan dat rassisme aan albei kante plaasvind. Dit is heeltemal korrek.

Waarom is die wittes so rassisties? Daar is heelwat redes hiervoor. Misdaad is die nommer een- probleem. Die aantal wittes wat vermoor en verkrag word deur swartes wat hulle nie eens ken nie, is skrikwekkend. Daarenteen word die klein persentasie swartes wat deur wittes vermoor word, hoofnuus. Baie van dié moordenaars kom van buurlande en is onwettige immigrante.

Die gevoel is dat die regering nie die wil het om wittes te beskerm nie. Dit is die hoofrede vir sporadiese rassistiese uitbarstings en ongekende woede en wantroue jeens swartes. Ons voel onveilig in die land waar ons ’n groot bydrae gelewer het.

Oorsprong:Die Burger
http://www.dieburger.com/MyDieBurger/Briewe/Regering-wil-wittes-nie-beskerm-nie-20100414

No comments: